Telefony alarmowe

Udostępnij na:

WYKAZ SIŁ I SŁUŻB RATOWNICZYCH MIASTA BARTOSZYCE

Lp.

SŁUŻBY RATOWNICZE

ADRES

NR. TELEFONU

1

POLICJA

11-200 BARTOSZYCE
UL. WARSZAWSKA 9

089 762-82-00

997

2

STRAŻ POŻARNA

11-200 BARTOSZYCE
UL. BEMA 37

089 764-98-00

998

3

STRAŻ MIEJSKA

11-200 BARTOSZYCE
UL. MONTE CASSINO 1

089 762-98-74, 75, 76

4

POGOTOWIE RATUNKOWE

CAŁODOBOWE DYŻURY W SZPITALU MIEJSKIM

11-200 BARTOSZYCE
UL. WYSZYŃSKIEGO 11

089 764-94-70, 09

999 , TEL KOM. 112

5

POGOTOWIE ENERGETYCZNE

11-200 BARTOSZYCE
UL. GDAŃSKA 4

089 762-27-72

991

6

POGOTOWIE ENERGETYCZNE
W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

CAŁODOBOWY DYŻUR W REJONIE ENERGETYCZNYM

089 767-22-13

7

POGOTOWIE GAZOWE

11-200 BARTOSZYCE
UL. KOLEJOWA 1

089 762- 81-30

089 762- 81-34

089 762 -81-36

992

8

SŁUŻBA SANITARNO – EPIDEMIOLOG.

11-200 BARTOSZYCE
UL BOH. WARSZAWY

089 762- 21-50

089 762- 32-57

9

SŁUŻBA WETERYNARYJNA

11-200 BARTOSZYCE
UL. BEMA 33

089 764-28-89

10

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

11-200 BARTOSZYCE
UL PIENIĘŻNEGO 10 A ( MOPS )

089 762-50-30

11

NADZÓR BUDOWLANY

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLAN.

11-200 BARTOSZYCE
UL. GROTA ROWECKIEGO 1

089 762- 97-31

089 762- 97-32

089 762- 97-33

12

SŁUŻBA DROGOWA

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG

11-200 BARTOSZYCE
Z SIEDZIBĄ W DĄBROWIE

089 762-20-02

13

POGOTOWIE WODNO – KANALIZACYJNE

11-200 BARTOSZYCE
UL. LIMANOWSKIEGO 1„ COWIK”

089 762- 35-61

089 762- 20-32

14

POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE

11-200 BARTOSZYCE
UL. BEMA 36

15

SŁUŻBY KOMUNALNE (ZUK)

11-200 BARTOSZYCE
UL. STRUGA 36

089 762- 54-25

16

WOJSKO POLSKIE

11-200 BARTOSZYCE
UL. WOJSKA POLSKIEGO 2

089 762-74-99

17

INFORMACJA O NUMERACH

0 118 913