Sygnały alarmowe

Udostępnij na:

RODZAJE ALARMÓW, SYGNAŁY ALARMOWE

Rodzaj alarmu Ogłoszenie alarmu Odwołanie alarmu
akustyczny system alarmowy Sygnał akustyczny – modulowany dźwięk syreny wokresie trzech minut Sygnał akustyczny – ciągły dźwięk syreny w okresietrzech minut
środki masowego przekazu Powtarzana trzykrotnie zapowiedź

słowna:

Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm

(podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.) ………………………………………………. 

dla……………………………………………

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź

słowna:

Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm

(podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.) ……………………………………………..

dla………………………………………….

wizualny sygnał alarmowy

Znak żółty w kształcie trójkąta lub w

uzasadnionych przypadkach innej figury

geometrycznej

TREŚĆ KOMUNIKATÓW OSTRZEGAWCZYCH

Lp. Rodzaj komunikatu Sposób ogłoszenia komunikatu Sposób odwołania komunikatu
akustyczny system alarmowy środków masowego przekazu akustyczny system alarmowy środków masowego przekazu
1 Uprzedzenie

o zagrożeniu skażeniami

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:Uwaga! Uwaga! Osoby znajdująca się na terenie …. około godz. …. min ….. może nastąpić skażenie …. (podać rodzaj skażenia) w kierunku ………….. (podać kierunek) Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu ……….(rodzaj skażenia) dla ………………………..
2
Uprzedzenie

o zagrożeniu zakażeniami

Formę i treść komunikatu uprzedzenia o zagrożeniu zakażeniami ustalają organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu ………………….

(podać rodzaj zakażenia)
dla ………………………….

3
Uprzedzenie

o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Informacja o zagrożeniu i sposobie postępowania mieszkańców Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm o klęskach ………….dla ………………