Wydziały, pracownicy, telefony

Udostępnij na:

 

E-mail: urzad.miasta@bartoszyce.pl

Sekretariat

tel. 89 762 98 04
fax. 89 762 98 05

Burmistrz Miasta – Piotr Petrykowski

tel. 89 762 98 04

Zastępca Burmistrza – Krzysztof Hećman

tel. 89 762 98 04

Sekretarz – Robert Pająk

tel. 89 762 98 04

Skarbnik – Jarosław Sielawa

tel. 89 762 98 30

Biuro Rady Miasta

tel. 89 762 98 15

Straż Miejska – Komendant Straży Miejskiej

tel. 89 762 98 74
Szczegółowe informacje kontaktowe

Wydziały Urzędu Miasta Bartoszyce

Wydział Organizacyjno – Administracyjny
Referat ds. Informatyzacji Urzędu
Biuro Rady Miasta
Wydział Finansowy
Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego
Wydział Techniczno – Komunalny
Wydział Inwestycyjny
Wydział Kultury, Sportu, Współpracy i Rozwoju
Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich
Stanowisko ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego
Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki uzależnień
Pełnomocnik ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
Audytor Wewnętrzny
Straż Miejska

Samodzielne stanowisko ds. Eksploatacyjno –Technicznych