Obwieszczenie Burmistrza Miasta Bartoszyce o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych

Udostępnij na:

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta Bartoszyce z dnia 16 kwietnia 2014 r.

Na podstawie art. 16 § 1 i art. 61a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego i o lokalach przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych, w zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Nr

OKW.

Granice

Siedziba Obwodowej

Komisji Wyborczej

1

Asnyka, Boh. Monte Cassino (bez numeru 4), Boh. Warszawy (strona  nieparzysta  od numeru 1 do numeru 45 i strona  parzysta od numeru 2 do końca), Curie-Skłodowskiej, Grota Roweckiego, Hubalczyków, Kazimierza Jagiellończyka, Jana Pawła II, Kętrzyńska (strona nieparzysta od numeru 21 do numeru 39 i strona parzysta od numeru 18 do numeru 60), Konopnickiej, Lipowa, 11 Listopada, Marksa 1, Orzeszkowej, Plac Dworcowy, Warmińska

Bartoszycki Dom Kultury
ul. Boh. Warszawy 11
tel.  89 762 23 89

2

Armii Ludowej, Broniewskiego, Chopina, Knosały, Kochanowskiego, Ignacego Krasickiego, Krzywa, Lelewela, 4 Lutego, Moniuszki, Mrongowiusza, Nałkowskiej, Nowa, Nowowiejskiego (strona nieparzysta  od numeru 9 do końca i strona parzysta od numeru2 ado końca), Partyzantów, Plac Pionierów, Polna, Sportowa, Spółdzielców, Staszica, Szrajbera,  Tuwima, Zientary-Malewskiej, Wiejska, Żeromskiego

Szkoła Podstawowa Nr 4
w Bartoszycach
ul. Nowowiejskiego 31
tel.  89 764 07 87

3

Jarosława Dąbrowskiego, Korczaka, Mierosławskiego, Paderewskiego (strona nieparzysta od numeru 27 do końca), Księcia PoniatowskiegoLokal Obwodowej Komisji Wyborczej dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

Sala Gimnastyczna
Zespołu Szkół Nr 1
w Bartoszycach
ul. Mierosławskiego 1
tel.  89 763 52 90

4

Nad Łyną, Ogrodowa, Okrzei (bez numeru 1), Paderewskiego (strona  parzysta od numerów 18,18 ado końca)

Filia Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Bartoszycach
ul. Ogrodowa 1a
tel.  89 763 65 16

5

Boh. Warszawy (strona  nieparzysta od numeru 47 do końca), Cicha, Cynkowa, Generała Bema (strona nieparzysta od numeru 1 do numeru 27 i strona parzysta od numeru 2 do numeru 12), Generała Pułaskiego, Kętrzyńska (strona  nieparzysta od numeru 1 do numeru 19 i strona parzysta od numeru 2 do numeru 16), Kilińskiego, Kopernika, Kowali, Mazurska, Młynarska, Ofiar Oświęcimia,  Okrzei 1, Paderewskiego (strona nieparzysta od numeru 1 do numeru  25 i strona parzysta od numeru 2 do numeru 16), Pawła Strzeleckiego, Robotnicza, Rynkowa,. Rzeźników, Starzyńskiego, Szewców, Traugutta, Turkowskiego, Wybrzeża, Place: Plac Boh. Westerplatte, Plac Konstytucji 3 Maja, Plac Wolności, Plac Zwycięstwa

Zespół Szkół Nr 1
w Bartoszycach
ul. Traugutta 23
tel.  89 763 52 90

6

Generała Andersa, Hetmana Gosiewskiego, Krótka, Mickiewicza, Słowackiego, Struga, Tartaczna, Warszawska (bez numeru 5), Wojska Polskiego, Wyspiańskiego, Zakole

Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2
w Bartoszycach
ul. Słowackiego 1
tel.  89 762 27 68

7

Brzeszczyńskiego, Emilii Plater, Jeziorna, Kościuszki, Marksa (bez numeru 1), Ojca Kolbego, PCK, Piłsudskiego, Romera, Sadowa, Słoneczna, Wańkowicza, Witosa

Lokal Obwodowej Komisji Wyborczej dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

Szkoła Podstawowa Nr 3
w Bartoszycach
ul. Marksa 18
tel.  89 762 15 05

8

Armii Krajowej, Generała Bema (strona  nieparzysta  od numeru 49 do końca), Generała Sikorskiego (strona  nieparzysta  od numeru 23 do końca i strona parzysta od 10 do końca), Inwestycyjna, Szarych Szeregów

Lokal Obwodowej Komisji Wyborczej dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych
Lokal Obwodowej Komisji Wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego

Przedszkole Integracyjne
Nr 4 
w Bartoszycach
ul. Gen. Bema 49
tel.  89 764 13 88

9

Generała Bema (strona nieparzysta od numeru 29 do numeru 47 i strona parzysta od numeru 14 do końca), Generała Sikorskiego (strona nieparzysta od numeru 1 do numeru 21 i strona parzysta od numeru 2 do numeru 8), Nowowiejskiego (strona nieparzysta od numeru 1 do numeru 7), Szymanowskiego, Prusa, Zamkowa, Zbożowa, Plac Grunwaldzki

Szkoła Podstawowa Nr 7
w Bartoszycach
ul. Gen. Bema 35
tel.  89 764 52 25

10

Chilmanowicza, Gdańska, Kardynała Wyszyńskiego (bez numeru 11), Popiełuszki

Gimnazjum Nr 2
w Bartoszycach
ul. Gen. Bema 35
tel.  89 764 91 70

11

Akacjowa, Brzozowa, Dębowa, Drzewna, Jaśminowa, Kajki, Kalinowa, Kętrzyńska (strona nieparzysta od numeru 41 do końca i strona parzysta od numeru 62 do końca), Kolejowa, Kwiatowa, Leśna, Limanowskiego, Pieniężnego, Poprzeczna, Przemysłowa, Sosnowa, Strefowa, Topolowa, Wolskiego, Wrzosowa, Zielona

Zespół Szkół z UJN
w Bartoszycach
ul. Leśna 1
tel. 89 762 18 30

12

Szpital Powiatowy w Bartoszycach (obwód odrębny)

Bartoszyce
ul. Kardynała Wyszyńskiego 11
tel.  89 764 95 72

13

Areszt Śledczy w Bartoszycach (obwód odrębny)

Bartoszyce
ul.
Warszawska 5
tel.  89 762 22 94

14

Dom Pomocy Społecznej (obwód odrębny)

Bartoszyce
ul. Boh. Monte Cassino 4
tel. 89 762 21 22

Burmistrz Miasta Bartoszyce

Krzysztof Nałęcz