Straż Miejska

Udostępnij na:

IMG_9937

Komendant Straży Miejskiej w Bartoszycach – Jerzy Szostak

  urzęduje w dni robocze poniedziałek -piątek w godz. 8.00-16.00
w budynku Urzędu Miasta / wejście od ul. Kętrzyńskiej – parter /.

Komendant Straży Miejskiej kieruje Strażą Miejską oraz Monitoringiem Miejskim, który funkcjonuje w strukturze organizacyjnej Straży Miejskiej. Odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie – zgodne z prawem Straży Miejskiej oraz Monitoringu Miejskiego / w oparciu o ustawę o Strażach Gminnych z dn. 29 sierpnia 1997 roku z póż. zmian/.

Kontakt tel. 603 77 14 21 lub stacjonarny 89 762 98 74, e-mail: jerzyszostak@bartoszyce.pl oraz tel. na Monitoring Miejski-89 762 98 64 w godz. 6.00 – 14.00, zaś gdy są obecne obie operatorki monitoringu to można zgłaszać interwencje dotyczące łamania porządku do godz. 20.00 w dni robocze.

Wykaz strażników miejskich z podziałem na rejony służbowe

REJON SŁUŻBOWY  NR 1
mł. strażnik Straży Miejskiej Dorota Pietraszko.
Kontakt telefoniczny 663 770 850
oraz telefon stacjonarny  89 762 98 10.
Rejon Służbowy Nr 1 – Centrum Miasta Bartoszyce – Osiedla mieszkaniowe: ul. Poniatowskiego (prawa strona) od sygn. świetlnej do Nowego Mostu, Traugutta, Mierosławskiego, Dąbrowskiego, Paderewskiego, Nad Łyną, Ogrodowa, Okrzei, Starówka oraz inne ulice położone w centrum miasta ograniczone następującymi ulicami: Boh. Warszawy /rondo BZ/ do skrzyżowania z sygn.  świetlną /Warszawska, Poniatowskiego, Boh. Warszawy/, Boh. Warszawy od sygn. świetlnej do drugiej sygnalizacji świetlnej /Bema, Paderewskiego/, ogrody działkowe do lustra rzeki Łyny, stary most kołowy na rzece Łynie, Bema do ronda Sybiraków, Wybrzeża, Jagiellończyka, skrzyżowanie Orzeszkowej Hubalczyków, Hubalczyków, Placem Dworcowym do wiaduktu kolejowego na ulicy Konopnickiej, Kętrzyńska, Boh. Warszawy/rondo Solidarności/do ronda 20 BZ/ przy Babach Kamiennych.
 
REJON SŁUŻBOWY  NR 2
st. inspektor Straży Miejskiej Krzysztof Krasnowski.
Kontakt telefoniczny 695 726 832
oraz stacjonarny 89 762 98 76.
Rejon Służbowy  Nr 2 – Osiedla mieszkaniowe: Kolejowa, Limanowskiego, Leśna, Zatorze, Kętrzyńska, Warmińska, Piłsudskiego, Curie-Skłodowskiej, Witosa wraz z gażami do rzeki Suszyca, PCK, Wajdy, Boh. Warszawy, Warszawska, Andersa, Mickiewicza, Struga, Krótka, Zakole, Poniatowskiego (lewa strona) oraz inne ulice położone w tym rejonie, który jest ograniczony następującymi ulicami: tory kolejowe od budynku dworca kolejowego, Drzewna, kładka na rzece Łynie , Kolejowa, Kajki, Limanowskiego, Lasek TPD przy ulicy Leśnej, Nowy Cmentarz, Osiedle Zatorze, Przemysłowa, Stary Cmentarz, Kętrzyńska do końca miasta, jeziorko Mleczarskie, Jana Pawła II, Wajdy, Piłsudskiego PCK, jeziorko Bartbetowskie wraz z ulicą Warszawską do sygn. świetlnej na ul. Warszawskiej/Poniatowskiego oraz cała lewa strona ulicy Poniatowskiego aż do Nowego Mostu na rzece Łynie. 
REJON SŁUŻBOWY  NR 3
st. inspektor Straży Miejskiej Grzegorz Jarzynka.
Kontakt telefoniczny 663 770 858
oraz telefon stacjonarny 89 762 98 76.
Rejon Służbowy  Nr 3 – tzw. Działki oraz Szymanowskiego, Nowowiejskiego, Góra Zamkowa, Prusa, Jeziorko Serduszko, Bema, Sikorskiego, Chilmanowicza, Wyszyńskiego oraz inne ulice położone w tym rejonie, który jest ograniczony następującymi ulicami: Gdańska / do końca miasta/ wraz z terenami przyległymi do lustra rzeki Łyny, Wyszyńskiego wraz ze Szpitalem Powiatowym, Armii Krajowej, Jarkowo tereny Gminy Miejskiej, Bema do końca miasta wraz z Elewatorami, Wiejska do końca miasta wraz z Ogrodami Działkowymi, Nowowiejskiego do końca miasta, Żeromskiego do końca miasta, Stadion Miejski, Lasek TPD przy Stadionie Miejskim wraz z torami kolejowymi przy ul. Wiejskiej. 
IMG_9927