Straż Miejska

Udostępnij na:

IMG_9937

Komendant Straży Miejskiej w Bartoszycach – Jerzy Szostak

  urzęduje w dni robocze poniedziałek -piątek w godz. 8.00-16.00
w budynku Urzędu Miasta / wejście od ul. Kętrzyńskiej – parter /.

Komendant Straży Miejskiej kieruje Strażą Miejską oraz Monitoringiem Miejskim, który funkcjonuje w strukturze organizacyjnej Straży Miejskiej. Odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie – zgodne z prawem Straży Miejskiej oraz Monitoringu Miejskiego / w oparciu o ustawę o Strażach Gminnych z dn. 29 sierpnia 1997 roku z póż. zmian/.

Kontakt tel. 603 77 14 21 lub stacjonarny 89 762 98 74, e-mail: jerzyszostak@bartoszyce.pl oraz tel. na Monitoring Miejski-89 762 98 64 w godz. 6.00 – 14.00, zaś gdy są obecne obie operatorki monitoringu to można zgłaszać interwencje dotyczące łamania porządku do godz. 20.00 w dni robocze.

Wykaz strażników miejskich z podziałem na rejony służbowe

REJON SŁUŻBOWY  NR 1
mł. strażnik Straży Miejskiej Dorota Pietraszko.
Kontakt telefoniczny 695 726 832
oraz telefon stacjonarny  89 762 98 10.
Rejon Służbowy Nr 1 – Centrum Miasta Bartoszyce – Starówka oraz inne ulice położone w centrum miasta ograniczone następującymi ulicami: Boh. Warszawy /rondo BZ/ do skrzyżowania z sygn.  świetlną /Warszawska, Poniatowskiego, Boh. Warszawy/, Boh. Warszawy od sygn. świetlnej do drugiej sygnalizacji świetlnej /Bema, Paderewskiego/, Bema do ronda Sybiraków, Wybrzeża, Jagiellończyka, skrzyżowanie Orzeszkowej Hubalczyków, Hubalczyków, Plac Dworcowy wraz z tunelem, oraz  ulicą Konopnickiej do wiaduktu kolejowego, Kętrzyńska, Boh. Warszawy/rondo Solidarności/do ronda 20 BZ/ przy Babach Kamiennych.
 
REJON SŁUŻBOWY  NR 2
st. inspektor Straży Miejskiej Krzysztof Krasnowski.
Kontakt telefoniczny 695 726 832
oraz stacjonarny 89 762 98 76.
Rejon Służbowy  Nr 2 – Osiedla mieszkaniowe: Kolejowa, Limanowskiego, Leśna, Zatorze, Kętrzyńska, Warmińska, Brzeszczańskiego, Plater, Piłsudskiego, Curie-Skłodowskiej. Rejon ten jest ograniczony następującymi ulicami: tory kolejowe od budynku dworca kolejowego, Drzewna, kładka na rzece Łynie , Kolejowa, Kajki, Limanowskiego, Lasek TPD przy ulicy Leśnej, Nowy Cmentarz, Osiedle Zatorze, Przemysłowa, Stary Cmentarz, Kętrzyńska do końca miasta, jeziorko Mleczarskie, Jana Pawła II, Wajdy, Piłsudskiego. 
REJON SŁUŻBOWY  NR 3
st. inspektor Straży Miejskiej Grzegorz Jarzynka.
Kontakt telefoniczny 663 770 858
oraz telefon stacjonarny 89 762 98 76.
Rejon Służbowy  Nr 3 – tzw. Działki oraz Szymanowskiego, Nowowiejskiego, Góra Zamkowa, Prusa, Jeziorko Serduszko, Bema, Sikorskiego, Chilmanowicza, Wyszyńskiego oraz inne ulice położone w tym rejonie, który jest ograniczony następującymi ulicami: Gdańska / do końca miasta/ wraz z terenami przyległymi do lustra rzeki Łyny, Wyszyńskiego wraz ze Szpitalem Powiatowym, Armii Krajowej, Jarkowo tereny Gminy Miejskiej, Bema do końca miasta wraz z Elewatorami, Wiejska do końca miasta wraz z Ogrodami Działkowymi, Nowowiejskiego do końca miasta, Żeromskiego do końca miasta, Stadion Miejski, Lasek TPD przy Stadionie Miejskim wraz z torami kolejowymi przy ul. Wiejskiej. 
IMG_9927
REJON SŁUŻBOWY  NR 4
inspektor Straży Miejskiej Rafała  Jaroszewski.
Kontakt telefoniczny 663 770 850
oraz telefon stacjonarny 89 762 98 76.
Rejon Służbowy N4  – Osiedla  Mieszkaniowe: PCK, Wajdy, Boh.Warszawy,  Andersa, Wojska Polskiego, Struga, Zakole, Słowackiego, Poniatowskiego, Traugutta, Mierosławskiego, Dąbrowskiego, Paderewskiego, Nad Łyną, Ogrodowa, Okrzei wraz  z ogrodami  działkowymi graniczącymi  z  rzeką  Łyną. W /w   rejon jest   ograniczony następującymi  ulicami: Witosa, Curie Skłodowskiej, Słoneczna, Warszawska, Andersa, Woj. Polskiego, Struga, Zakole, Poniatowskiego, nowy most z ogrodami działkowymi.