Projekty dofinasowane ze środków EFRR

Udostępnij na:


„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”
Projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programy Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Budowa sieci szerokopasmowej w Bartoszycach Budowa systemu monitoringu wizyjnego obszarów rewitalizowanych w Bartoszycach
Informacje ogólne Informacje ogólne
Mapa Mapa
Prezentacja