Pozyskane fundusze zewnętrzne w latach 2017-2021

Udostępnij na:


Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020

1. Uzbrojenie terenów na obszarze osiedla 650-lecia w Bartoszycach – etap I
2. Rozwój e-usług publicznych w Gminie Miejskiej Bartoszyce
3. Inwestycje w odnawialne źródła energii w Gminie Miejskiej Bartoszyce
4. „Rewitalizacja Starego Miasta w Bartoszycach – etap I”
5. Termomodernizacja budynku przy ul. Wajdy 10 w Bartoszycach
6. Termomodernizacja budynku przy ul. Hubalczyków 2 w Bartoszycach
7. Przebudowa i adaptacja byłego dworca kolejowego w Bartoszycach
8. Centrum Aktywności Lokalnej w Bartoszycach
9. Rewitalizacja i zagospodarowanie na cele turystyczne Bramy Lidzbarskiej w Bartoszycach
10. „Bartoszyckie szkoły stawiają na kompetencje kluczowe”
11.  „STOP COVID-19 – realizacja na terenie miasta Bartoszyce działań w zakresie przeciwdziałania epidemii COVID-19 na rzecz podmiotów i pracowników świadczących usługi wspierające oraz osób z nich korzystających”

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

1. Rozbudowa drogi gminnej nr 201035N-ul. Nad Łyną w Bartoszycach
2. Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Jeziorna w Bartoszycach
3. Przebudowa drogi gminnej ul. Kochanowskiego w Bartoszycach
4. Przebudowa ulicy Staszica w Bartoszycach
5. Przebudowa ulicy Chopina w Bartoszycach
6. Przebudowa ulicy Sosnowej w Bartoszycach
7. Przebudowa ul. Broniewskiego w Bartoszycach – etap II

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

1. Budowa targowiska w mieście Bartoszyce

Ministerstwo Sportu

1. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Bartoszycach
2. Budowa Otwartej Strefy Aktywności OSA w Bartoszycach – ul. Nowowiejskiego
3. Budowa Otwartej Strefy Aktywności OSA przy ul. Wajdy w Bartoszycach

Pozostałe fundusze zewnętrzne

1. Bank Gospodarstwa Krajowego – Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Wolskiego w Bartoszycach
2. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
3. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – Program Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – Projekt “Zdalna szkoła”
4. Wieloletni rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
5. Program “Opieka 75+” na rok 2021 
6. Program Wieloletni „Senior+” na lata 2021-2025 edycja 2021
7. Program “MALUCH+” – Utworzenie i dofinansowanie miejsc opieki u dziennego opiekuna 

 

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja

1. “Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 512 wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Łynie w miejscowości Bartoszyce”