Ochrona zwierząt

Udostępnij na:

1. Akty prawne dotyczące opieki nad zwierzętami

 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt,
 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
 • Ustawa z dnia 20 maja 1971 r Kodeks wykroczeń,
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r Kodeks karny – odpowiedzialność właściciela za zwierzęta,

 

2. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Bartoszyce na rok 2022

Dokument dostępny do pobrania w tym miejscu.

 

3. Jaki są obowiązki właścicieli zwierząt, a w szczególności psów?

Każdy właściciel zwierzęcia, a w szczególności psa, ma wobec niego obowiązki wynikające z Ustaw oraz Regulaminów prawa miejscowego. Podstawowym obowiązkiem jest ochrona, opieka oraz humanitarne traktowanie zwierząt. To właściciel, a nie zwierzę odpowiada za jego zachowanie. Właściciel powinien dopilnować by zwierzę było jak najmniej uciążliwe dla otoczenia. Odnośnie sprzątania po swoim psie stanowi regulamin o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje karą do 500 złotych. Właściciel psa obowiązany jest również do zachowania środków ostrożności przy trzymaniu, wyprowadzaniu psa. Mówi o tym art. 77 KW. Właściciele czworonogów zobowiązani są również co roku szczepić swoje zwierzęta przeciwko wściekliźnie. Za brak szczepienia zwierzęcia mogą właściciele zostać ukarani grzywną lub karą aresztu. Właściciele posesji prywatnych, które są ogrodzone, a pies biega na niej luzem, obowiązani są do umieszczenia w miejscu widocznym informacji o tym. W przypadku gdy zaopiekujemy się bezpańskim psem tj. przygarniemy go do siebie, stajemy się również być odpowiedzialni za jego zachowanie.

 

4. Co zrobić w przypadku zaginięcia zwierzęcia?

W przypadku zaginięcia zwierzęcia należy skontaktować się z:

 • Urząd Miasta Bartoszyce
  pod nr tel. (89) 762 98 45 w godz. 7:00-15:00
 • Straż Miejska Bartoszyce
  pod nr tel. (89) 762 98 64
 • Schronisko dla bezdomnych zwierząt
  Bagienice Małe 45A
  11-700 Mrągowo
  tel. (89)741 28 54
  kom. 604 205 921
 • Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Zwierzętom i Ochrony Przyrody „Azyl”
  nr kom. 504 982 377
  https://www.facebook.com/pages/Stowarzyszenie-Na-Rzecz-Pomocy-Zwierzętom-i- Ochrony-Przyrody-Azyl/406778109390241
 • Fundacja Niechcianych Zwierząt
  kom. 697 720 265
  https://www.facebook.com/FundacjaNiechcianychZwierzat

 

5. Co zrobić w przypadku znalezienia rannego zwierzęcia?

W przypadku znalezienia rannego zwierzęcia należy zachować ostrożność oraz niezwłocznie poinformować:

 • Urząd Miasta Bartoszyce, pod nr tel. (89) 762 98 45 w godz 7:00-15:00
 • Straż Miejska Bartoszyce, pod nr tel. (89) 762 98 64
 • Policja, pod nr tel. (89) 762 82 00 lub 997

W przypadku znalezienia martwego zwierzęcia:

 • Urząd Miasta Bartoszyce, pod nr tel. (89) 762 98 45 w godz 7:00-15:00
 • Straż Miejska Bartoszyce, pod nr tel. (89) 762 98 64

Należy pamiętać, że podczas zdarzenia drogowego ze zwierzęciem, kierujący pojazdem ma obowiązek w miarę możliwości udzielić pomocy pokrzywdzonemu zwierzęciu lub poinformować o tym fakcie służby dyżurne Policji lub Straży Miejskiej (Gminnej). Zaniechanie tego obowiązku może skutkować karą grzywny lub karą aresztu.

 

6. Adopcja zwierząt 

Istnieje wiele dostępnych instytucji zajmujących się adopcją zwierząt. Na terenie gminy miejskiej Bartoszyce działają:

 • Urząd Miasta Bartoszyce, pod nr tel. (89) 762 98 45 w godz 7:00-15:00
 • Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Zwierzętom i Ochrony Przyrody „Azyl”, pod nr kom.504 982 377
  https://www.facebook.com/pages/Stowarzyszenie-Na-Rzecz-Pomocy-Zwierzętom-i-Ochrony-Przyrody-Azyl/406778109390241
 • Fundacja Niechcianych Zwierząt, pod nr kom. 697 720 265
  https://www.facebook.com/FundacjaNiechcianychZwierzat

 

7. Rasy psów uznawanych za agresywne 

Rasy psów uznawanych za agresywne zgodnie z rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 28 kwietnia 2003 roku.

 

8. Opieka nad zwierzętami

„Zwierzę jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę”

Najlepszą formą opieki nad bezdomnymi zwierzętami jest ich adopcja. W Polsce schroniska i przytuliska dla zwierząt są przepełnione bezdomnymi psami i kotami. By im pomóc wystarczy je TYLKO adoptować. Każde schronisko lub przytulisko odda zwierze bezpłatnie. W zamian można otrzymacie bezgraniczne oddanie wobec nowego właściciela.

Istnieje możliwość utworzenia domu tymczasowego dla zwierząt. Należy jednak pamiętać, że wiąże się to z poświęceniem czasu oraz odpowiedzialnością za zwierze.Jeśli nie ma warunków by zatrzymać zwierze na stałe, można opiekować się nim na zasadzie wolontariatu. Kosztuje to tylko Wasz czas. Wyprowadzając psa ze schroniska na spacer, zabawą z nim, można dać mu wiele radości.

Lokalnie w sprawie wolontariatu można zgłaszać się do Stowarzyszenia Na Rzecz Pomocy Zwierzętom i Ochrony Przyrody „Azyl” lub Fundacji Niechcianych Zwierząt. Opieką nad kotami wolno żyjącymi jest ich dokarmianie. Coraz więcej jest na terenie naszego miasta społecznych opiekunów. Prócz dokarmiania często pomagają w sterylizacji kotek lub kastracji kotów. Ich rola jest nieodzowna w opiece nad kotami. Można również pomóc budując prowizoryczne domki dla kotów lub w czasie mrozów zapewnić im schronienie. Wystarczy uchylić trochę okienko do piwnicy. Należy pamiętać, że kot w piwnicy to brak gryzoni.

 

9. Identyfikacja zwierząt, czyli tzw. czipowanie 

Dlaczego warto identyfikować zwierzę? Jest to doskonała metoda zapobiegania bezdomności zwierząt umożliwiająca szybkie ustalenie właściciela zwierzęcia. Do coraz bardziej popularnych metod należy czipowanie. Zabieg jest prosty w wykonaniu i nie wpływa na zdrowie zwierząt. Należy pamiętać, że chcąc podróżować ze zwierzęciem (pies, kot, fretka) po krajach Unii Europejskiej potrzebny jest dla niego paszport, którego nie wyrobimy bez elektronicznego znakowania.

Można znakować swojego pupila za pomocą blaszki identyfikacyjnej przy obroży. Jest to również skuteczny sposób identyfikacji, ale tylko pod warunkiem, że nasze zwierze będzie posiadać obroże.

Co nam daje znakowanie zwierząt? Bezpieczeństwo zwierzęcia jak i jego właściciela. Zwierze bez identyfikatora najczęściej trafia do schroniska dla zwierząt, a co za tym idzie, koszty tego ponosi gmina czyli my podatnicy.

10. Plan postępowania ze zwierzętami na terenie Gminy Miejskiej Bartoszyce