Granice Miasta Bartoszyce

Udostępnij na:

Z dniem 1 stycznia 2014 r. granice administracyjne miasta Bartoszyce uległy zmianie poprzez dodanie w północnej części miasta terenów z obszaru należącego do Gminny Wiejskiej Bartoszyce.

W skład przyłączonych terenów wchodzi:

1. Obręb Jarkowo o łącznej powierzchni 71,43 ha

2. Działkę o powierzchni 7,38 ha stanowiąca część obszaru obrębu Łojdy.

Łączna powierzchnia przyłączonych obszarów to 78,81 ha (na mapie zaznaczono kolorem niebieskim)

Łączna powierzchnia miasta po przyłączeniu nowych obszarów to 1179 ha

Mapa