Gospodarka Odpadami

Udostępnij na:

 

Obejrzyj materiały edukacyjne propagujące selektywną zbiórkę odpadów.

Obowiązujący system gospodarki odpadami komunalnymi jest ujednolicony w całym kraju za sprawą rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Wszystkie odpady powstające w gospodarstwach domowych, firmach i instytucjach należy dzielić na 5 frakcji.
Celem segregacji jest zwiększenie ilości surowców (plastik, papier, szkło, metale) kierowanych do odzysku przy jednoczesnej minimalizacji frakcji odpadów, które trafią na składowisko.

JAK SEGREGOWAĆ?
• metale i tworzywa sztuczne – kolor żółty
• szkło – kolor zielony
• papier – kolor niebieski
• biodegradowalne – kolor brązowy
• zmieszane – kolor czarny lub szary

Dodatkową 6 frakcją zbieraną na terenie miasta jest popiół – worek koloru szarego.

Pojemniki i worki, w których gromadzi się odpady, powinny być opisane.