Wykaz instytucji oraz placówek świadczących pomoc rodzinie

Udostępnij na:

Bazy danych dotyczące instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie poszczególnych powiatów województwa warmińsko-mazurskiego opracowane na podstawie danych uzyskanych z powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu (stan na dzień 31.12.2007).

Plik nr 1 (do pobrania TUTAJ ) obejmuje:

 1. Powiat Bartoszycki
 2. Powiat Braniewski
 3. Powiat Działdowski
 4. Powiat Elbląski
 5. Powiat Ełcki
 6. Powiat Giżycki
 7. Powiat Gołdapski
 8. Powiat Iławski
 9. Powiat Kętrzyński
 10. Powiat Lidzbarski
 11. Powiat Mrągowski
 12. Powiat Nidzicki

Plik nr 2 (do pobrania TUTAJ ) obejmuje:

 1. Powiat Nowomiejski
 2. Powiat Olecki
 3. Powiat Olsztyński
 4. Powiat Ostródzki
 5. Powiat Piski
 6. Powiat Szczycieński
 7. Powiat Węgorzewski
 8. Miasto Olsztyn
 9. Miasto Elbląg