Świetlice Środowiskowe i Kluby młodzieżowe

Udostępnij na:

Stowarzyszenie Na Rzecz Profilaktyki i Terapii Uzależnień ,,Źródło”

Świetlica ,,Kącik” ul. Marksa 10 tel. 762 64-82
Zajęcia profilaktyczno-wychowawcze dla dzieci
– poniedziałek 15.00-17.00
– środa 15.30-17.30
Młodzieżowe grupy wsparcia
-środa 17.30-20.00
-czwartki 16.30-19.30

Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii

Świetlica ,,Pomocna dłoń” ul. Hubalczyków 2/2
Zajęcia profilaktyczno-edukacyjne, socjoterapeutyczne, ogólnorozwojowe dla dzieci
w poniedziałki i w piątki w godz. 15.00-19.00
Kluby młodzieżowe ogólnorozwojowe

Stowarzyszenie Klub Abstynenta ,, FENIKS”

ul. Gdańska 2 przy Parafii Świętego Brata Alberta tel. 801 11 28
Świetlica dla dzieci i młodzieży:
wtorki i czwartki w godz. 15.00-18.00
soboty w godz. 12.00-14.00

Miejski Ludowy Klub Sportowy „SIŁA”

ul. Ogrodowa 7/A tel. 762 97 75

Świetlica środowiskowa „LION HEART” dla dzieci i młodzieży:

Treningi i zajęcia świetlicowe – od poniedziałku do piątku w godz. 13.00-20.00,
w soboty w godz. 9.00-13.00

Północno – Wschodnie Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Inicjatyw „DIALOG”

ul. Hubalczyków 2/1 tel. 762 67 96
otwarte miejsce spotkań codziennie (od poniedziałku do piątku) w godz.10.00-22.00

Filia Poradni Profilaktyki I Terapii Uzależnień „MONAR” w Olsztynie, punkt w Bartoszycach

ul. Sikorskiego 6 tel. 0606 642 940, 089 764 09 28
Poniedziałek 16.00-18.15, wtorek 16.00-18.15, środa 16.00-18.15,czwartek 15.00- 17.15

Świetlica „ Nasze Miejsce”

zajęcia: świetlicowe nastawione na doradztwo w zakresie rozwoju osobistego, taneczne,
sportowo-terapeutyczne, harcerstwo, Młodzieżowi Liderzy Monaru, zajęcia rękodzielnicze, drużyna harcerska „Aby do przodu”.