Profilaktyka opiekuńczo-wychowawcza

Udostępnij na:

Pedagodzy szkolni w każdej szkole codziennie

Gim. nr 1: Katarzyna Malinowska tel. 763 52 91, 763 52 92
SP nr 1: Katarzyna Malinowska tel. 762 28 38
SP nr 3: Marta Gnes tel. 762 15 05
SP nr 4: Urszula Krajewska tel. 764 28 65
SP nr 7: Halina Wojtasik tel. 764 52 25
Gim. nr 2: Sylwester Chmielak tel. 764 91 70, 764 16 40
SP nr 8 z UJN: Teresa Sulka (czwartek od 11.00-15.00 ) tel. 762 18 30
LO: Małgorzata Kuzia tel. 762 10 81
Zespół Szkół Mechanicznych: Iwona Aleksandrowicz tel. 762 26 61, 762 00 07
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2: Małgorzata Koza, Alicja Chorwacka tel. 762 27 68
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy: Jolanta Dębiec tel. 762 28 71

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

ul. Kętrzyńska 44 tel. 762 28 06
czynna codziennie od 8.00 do 17.00
Terapia rodzinna po uprzednim umówieniu się
poniedziałek – czwartek w godz. 15.00 – 17.00
– Zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży (Jolanta Dębiec)
poniedziałek – czwartek w godz. 14.00 – 17.00
– Zajęcia socjoterapeutyczne – Pani Małgorzata Wendoroff-Karólewska

Bartoszycki Dom Kultury

ul. Boh. Warszawy 11 tel. 762 23 89
koła i zespoły artystyczne dla dzieci i młodzieży w godz. popołudniowych.

Młodzieżowy Dom Kultury

ul. Boh. Warszawy 9 tel. 762 38 05
koła zainteresowań: sportowe, artystyczne ,muzyczne, taneczne, językowe dla dzieci i młodzieży, zajęcia socjoterapeutyczne w godz. popołudniowych