Pomoc rodzinie

Udostępnij na:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Pieniężnego 10A tel. 762 50 30 sekretariat
-Pracownik socjalny tel. 762 97 98
-Dom Dziennego Pobytu tel. 762 97 82
-Środowiskowy Dom Pomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi tel. 762 97 83
-Poradnia Konsultacyjno – Terapeutyczna: tel. 762 97 85, 762 97 86, 762 97 87
Konsultant – pedagog, Konsultant prawny, Konsultant – socjolog

Klub Integracji Społecznej

ul. Pieniężnego 10, tel. 762 50 30
Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION
Przedszkole Integracyjne Nr 4 ul. Bema 49 tel.764 13 88

Polski Czerwony Krzyż

ul. Pieniężnego 10A tel. 762 97 72

Polski Komitet Pomocy Społecznej

ul. Pieniężnego 10A w dni robocze w godz. 7.00-15.00
tel. 762 97 74, 762 97 75, po 15.00 tel. 762 97 70
-Usługi Opiekuńcze
-Agencja Doraźnego Zatrudnienia
-Dom Noclegowy – schronienie osobom bezdomnym

Koło Terenowe Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków

ul. Pieniężnego 10A tel. 762 97 71

Polski Związek Głuchych

ul. Pieniężnego 10A tel. 762 97 71

Polski Związek Niewidomych

ul. Pieniężnego 10A tel. 762 97 71

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II ul. Wyszyńskiego 11 tel. 762 94 68

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Pieniężnego 10A tel.762 97 50

Poradnia Rodzinna przy kościele Fara

codziennie w godz. 18.00-19.00
-poradnictwo rodzinne.
-nauki małżeńskie.