Podstawowa Opieka Zdrowotna

Udostępnij na:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,BART-MEDICA”

ul. Chilmanowicza 8, tel. 089 764 91 11

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,ZDROWIE”

ul. Wyszyńskiego 11, tel. 089 764 95 29

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,RODZINA”

ul. Marksa 10, tel. 089 762 23 52

Podstawowa Opieka Zdrowotna

ul. Wyszyńskiego 11

Biuro obsługi klienta 089 764 95 77

Gabinet POZ 089 764 95 17

Indywidualna Praktyka Lekarza Rodzinnego – Władysław Kołacz

ul. Marksa 10, tel. 089 762 02 78

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska – Maria Malinowska

ul. Wyszyńskiego 11, tel. 089 764 94 64

Praktyka grupowa pielęgniarek medycyny szkolnej MED’S – Dorota Tyryłło

Gabinety w szkołach (SP nr 3,4,7,8, Gim. nr 2, Zespole Szkół Mechanicznych, LO)
tel. 0600 976 081

Niepubliczny Zakład Pielęgniarek Środowiskowych-Rodzinnych ,,ARNIKA”

ul. Marksa 10, tel. 089 762 21 19

Niepubliczny Zakład Opieki Położnych Środowiskowych Rodzinnych ,,GINEKA”

ul. Marksa 10, tel. 089 762 23 96 (8.00-10.00) tel. kom. 0606 686 884, 0608 469 711 (10.00-18.00)