Ochrona Zdrowia

Udostępnij na:

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła

Szpital Akredytowany przez Centrum Monitorowania Jakości
Bartoszyce ul. Kard. St. Wyszyńskiego 11,
Sekretariat tel. 764 30 17, fax 764 28 59
Izba Przyjęć
Gabinet Lekarski tel. 089 764 94 50
Oddziałowa tel. 089 764 94 51
Zgłoszenia Pacjentów: Pokój Przyjęć tel. 089 764 94 48
Gabinet Zabiegowy tel. 089 764 94 47
Ambulatorium tel. 089 764 95 97

http://szpital.bartoszyce.w.interia.pl
szpital_bartoszyce@pro.onet.pl
szpital.bartoszyce@interia.pl

Oddziały: chirurgii ogólnej i miniinwazyjnej, urazowo – ortopedyczny, wewnętrzny, chorób płuc, chorób dziecięcych, rehabilitacji dziecięcej i
terapii matki, noworodkowy, nefrologiczny, rehabilitacyjny, intensywnej terapii, ginekologiczno – położniczy, oddział ratunkowy.

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Zespół Opieki Zdrowotnej
Bartoszyce ul. Wyszyńskiego 11, tel. 999, 089 764 95 55, 089 764 95 98

Podstacja Pogotowia Ratunkowego

Górowo Ił. ul. Szkolna 6, tel. 089 761 10 99

Podstacja Pogotowia Ratunkowego

Bisztynek ul. 9 Maja 7, tel. 089 718 90 70

Powiatowy Inspektor Sanitarny

ul. Boh. Warszawy 12 tel. 089 762 32 57, 089 762 21 50
Inspekcja i ocena sanitarna miasta