Serwal Polityka prywatności

Udostępnij na:

Urząd Miasta Bartoszyce zobowiązuje się do ochrony prywatności użytkowników i przestrzegania stosownych przepisów prawnych w zakresie ochrony danych i prywatności. Korzystając z Serwisu użytkownik akceptuje zasady określone w przedstawionej Polityce Prywatności. Jeśli nie akceptujesz zasad określonych w naszej Polityce Prywatności nie odwiedzaj serwisu “serwal.bartoszyce.pl”,  nie rejestruj się w naszych bazach oraz nie udostępniaj nam żadnych danych.

Definicje

 1. Administrator – oznacza Urząd Miasta Bartoszyce  z siedzibą w Bartoszycach przy ul. Boh. Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce, woj. Warmińsko-Mazurskie, Polska.
 2. Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie serwal.bartoszyce.pl
 3. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 4. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

Podstawowe założenia Polityki Prywatności Serwisu

 1. Administracja serwisu “serwal.bartoszyce.pl” zbiera dane o użytkownikach, które zostały dostarczone przez Użytkowników dobrowolnie i na których przetwarzanie wyrazili zgodę oraz dane zbierane automatycznie, np. adresy IP.
 2. Administracja zobowiązuje się do niewykorzystywania danych w celach innych niż te, na które wyrażono zgodę.
 3. Użytkownik ma prawo wglądu i edycji swoich danych gromadzonych w serwisie “serwal.bartoszyce.pl”
 4. Usunięcie danych w przypadku, gdy Użytkownik wyrazi takie życzenie.
 5. Serwis “serwal.bartoszyce.pl” zapewnia wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa, aby zapobiec i zminimalizować ryzyko nieuprawnionego dostępu osób trzecich .

Zgoda na przetwarzanie danych

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez Urząd Miasta Bartoszyce z siedzibą w Bartoszycach przy ul. Boh. Monte Cassino 1 w celu uzyskania dostępu do systemu
  SERWAL.

System “serwal.bartoszyce.pl” zbiera informacje o Użytkownikach z następujących źródeł

 1. Podczas odwiedzin serwisu “serwal.Bartoszyce.pl” na komputerze użytkownika może zostać umieszczona okresowo informacja pozwalająca na identyfikację komputera w postaci pliku tekstowego „cookies”. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies wewnętrzne w następujących celach:
  1. Dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika
  2. Tworzenia statystyk
  3. Na czas logowania w celu określenia czy użytkownik jest zalogowany
 3. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w następujących celach:
  1. Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
   1. Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
 4. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 5. Administracja Serwisu gromadzi numery IP komputerów w logach dostępowych. Gromadzone dane są wykorzystywane w celach administracyjnych.
 6. Korzystając z wszelkiego rodzaju formularzy lub rejestracji w usługach serwisu “serwal.bartoszyce.pl” użytkownik może zostać poproszony o podanie pewnych danych. Zbierane dane są niezbędne do uruchomienia tych usług.
 7. Użytkownik może w każdym momencie wystąpić o usunięcie jego danych i wyłączenie usługi.