Zasłużeni dla Miasta

Udostępnij na:

Osobistości uhonorowane tytułem „Zasłużony dla Miasta Bartoszyce”

przez Miejską Radą Narodową w latach 1979r.-1983r.

Miejska Rada Narodowa w Bartoszycach
uchwałą dnia 29 stycznia 1979 r. nadała
Obywatelowi
Julianowi Wasilewskiemu
tytuł ” Zasłużony Obywatel Bartoszyc

Miejska Rada Narodowa w Bartoszycach

uchwałą z dnia 27 lutego 1980 r. nadała
Obywatelowi
Ignacemu Stasinskiemu
tytuł ” Zasłużony Obywatel Bartoszyc

Miejska Rada Narodowa w Bartoszycach
uchwałą z dnia 31 marca 1983 r. nadała
Obywatelowi
Janowi Bojarskiemu
tytuł ” Zasłużony Obywatel Bartoszyc

Osobistości uhonorowane tytułem „Zasłużony dla Miasta Bartoszyce” przez Radę Miasta w latach 2003 r. – 2021 r.

Rada Miasta Bartoszyce
uchwałą z dnia 30 kwietnia 2003 r. nadała
Ks. Infułatowi dr Adolfowi Setlakowi
tytuł honorowy ” Zasłużony dla Miasta Bartoszyce

Rada Miasta Bartoszyce
uchwałą z dnia 18 maja 2006 r. nadała
Panu Generałowi Brygady Edwardowi Pawlica
tytuł honorowy ” Zasłużony dla Miasta Bartoszyce

Rada Miasta Bartoszyce
uchwałą z dnia 29 kwietnia 2008 r. nadała
Pani Teresie Bratek
tytuł honorowy ” Zasłużony dla Miasta Bartoszyce

Rada Miasta Bartoszyce
uchwałą z dnia 29 kwietnia 2010 r. nadała
Panu Ryszardowi Waszkiewiczowi
tytuł honorowy ” Zasłużony dla Miasta Bartoszyce

Rada Miasta Bartoszyce
uchwałą z dnia 29 kwietnia 2010 r. nadała
Panu Janowi Kozłowskiemu
tytuł honorowy ” Zasłużony dla Miasta Bartoszyce

Rada Miasta Bartoszyce
uchwałą z dnia 29 kwietnia 2010 r. nadała
Panu Janowi Garlińskiemu
tytuł honorowy ” Zasłużony dla Miasta Bartoszyce

Rada Miasta Bartoszyce
uchwałą z dnia 29 kwietnia 2010 r. nadała
Panu Stanisławowi Kierbiedź
tytuł honorowy ” Zasłużony dla Miasta Bartoszyce

Rada Miasta Bartoszyce
uchwałą z dnia 29 kwietnia 2010 r. nadała
Panu Kazimierzowi Szpura
tytuł honorowy ” Zasłużony dla Miasta Bartoszyce

Rada Miasta Bartoszyce
uchwałą z dnia 19 maja 2011 r. nadała
Panu Janowi Borodziczowi
tytuł honorowy ” Zasłużony dla Miasta Bartoszyce

Rada Miasta Bartoszyce
uchwałą z dnia 19 maja 2011 r. nadała
Panu Marianowi Millerowi
tytuł honorowy „ Zasłużony dla Miasta Bartoszyce

Rada Miasta Bartoszyce
uchwałą z dnia 19 maja 2011 r. nadała
Panu Edwardowi Jaroszewskiemu
tytuł honorowy ” Zasłużony dla Miasta Bartoszyce

Rada Miasta Bartoszyce
uchwałą z dnia 2 czerwca 2016 r. nadała
Panu Walerianowi Kiezikowi
tytuł honorowy ” Zasłużony dla Miasta Bartoszyce