Współpraca z Ukrainą – Berezne

Udostępnij na:

Przygotowania do podpisania umów partnerskich prowadzone były na długo przed formalnym ich podpisaniem. Podczas wizyty ukraińskiej delegacji z Rejonu Równieńskiego, która miała miejsce na początku 2010r. w powiecie bartoszyckim – na jednym ze spotkań padła propozycja zawiązania podwójnego partnerstwa: Powiatu Bartoszyce z Rejonem Równieńskim i miasta Bartoszyce z miastem Berezne. Oba miasta i rejony są bardzo zbliżone do siebie pod względem demograficznym i geograficznym. Około 18-tysięczne Berezne (wcześniejsze nazwy to Bereźno, Berezno, Bereźne, Jędrzejów) jest stolicą rejonu w Obwodzie Równieńskim Gubernii Wołyńskiej, położonym wśród lasów nad malowniczą rzeką Słucz.

W celu lepszego poznania się i omówienia dalszej współpracy w kwietniu br. miała miejsce wspólna wizyta delegacji Miasta i Powiatu Bartoszyce na Ukrainie. Każdy dzień pobytu był starannie przygotowany tak, aby zapoznać delegację ze wszystkimi obszarami, w jakich możliwe będzie rozwijanie dalszej współpracy i wymiana doświadczeń. Ostatniego dnia pobytu miało miejsce spotkanie z przedstawicielami administracji Miasta i Rejonu Berezne. Na spotkaniu poruszono wiele kwestii związanych z dalszą współpracą, treścią i terminem podpisania umowy partnerskiej. Zwieńczeniem rozmów było podpisanie przez obie strony: Polską i Ukraińską – Listu Intencyjnego o wzajemnej dobrej woli współpracy. Natomiast uroczyste podpisanie partnerstwa miało miejsce podczas Międzynarodowych Dni Regionu Bartoszyce.

 

Wizyta w mieście partnerskim Berezne 2013 r.

W Dniach 23-25 sierpnia delegacja bartoszyckiego samorządu w składzie Zastępca Burmistrza Miasta Bartoszyce Aneta Mazur, Nadleśniczy Nadleśnictwa Bartoszyce Zygmunt Pampuch i Prezes Zakładu Gospodarki Odpadami Krzysztof Borys przebywała w delegacji w partnerskim mieście Berezne na Ukrainie. 24 sierpnia obchodzone jest na Ukrainie najważniejsze święto państwowe Dzień Niezależności Ukrainy. Nasza delegacja miała zaszczyt wziąć udział tym patriotycznym święcie. Tego dnia w Bereznym podobnie jak na całej Ukrainie czci się najwyższą wartość każdego narodu, wspomina się narodowych bohaterów, kładzie kwiaty na pomnikach poległych żołnierzy. Trudno jest oddać słowami narodowego ducha, który drzemie w sercach naszych wschodnich partnerów. Po części oficjalnej, w mieście odbył się także występy artystyczne i koncert do późnych godzin wieczornych.

W dalszej części wizyta bartoszyckiej delegacji miała charakter bardzo roboczy; każdy zgodnie z profesją miał odrębny temat do rozmów z naszym wschodnim partnerem. Pani wice burmistrz dokonała rozeznania tematyki i warunków berezinieńskeigo samorządu do udział we wspólnych projektach. Jak się okazało w Bereznym znajduje się wyremontowane pomieszczenie z przeznaczeniem na świetlicę socjalną dla trudnej młodzieży. Zrodziła się koncepcja wspólnego projektu, w którym korzystając z naszego doświadczenia strona ukraińska mogłaby profesjonalnie zorganizować pracę w takiej świetlicy. Projekt realizowany byłby w ramach programu „Wymiana młodzieży” z dofinansowaniem ze środków unijnych.

Kolejnym celem pobytu bartoszyckiej delegacji na Ukrainie była gospodarka odpadami. Nasz partner otrzymał rządowe dofinansowanie na budowę składowiska odpadów komunalnych oraz na zorganizowanie selektywnej zbiórki odpadów. Stąd drugiego dnia pobytu odbyło się spotkanie z udziałem władz samorządowych Miasta i Rejonu Berezne, na którym Krzysztof Borys dokonał prezentacji naszych osiągnieć z dziedzinie gospodarki odpadami. Strona Ukraińska w szczególności zainteresowana była technologią budowy składowiskai akcjami edukacyjnymi organizowanymi przez bartoszyckie ZGO. W dalszej perspektywie planowana jest wizyta studyjna, w której nasi partnerzy będą mogli zapoznać się z działalnością Zakładu Gospodarki Odpadami.

Odrębną tematyką, która dominowała podczas wizyty w Bereznem była gospodarka leśna. Berezne to podobnie jak nasz powiat bardzo lesisty teren, bogaty w jakościowe drewno i zwierzynę. Nadleśniczy Nadleśnictwa Bartoszyce Zygmunt Pampuch spotkał się tam ze swoim odpowiednikiem w leśnej hierarchii. Obaj nadleśniczowie mieli cały dzień, aby wymienić się doświadczeniami poznać pracę ukraińskich leśników i ich gospodarkę leśną. Zygmunt Pampuch stwierdził, że ukraińskie leśnictwo jest, na co najmniej europejskim poziomie i w bereznieńskim nadleśnictwie widzi godnego partnera, co być może w przyszłości zaowocuje podpisaniem nowej umowy o współpracy w dziedzinie leśnictwa.
Wizyta u naszego wschodniego partnera w Bereznym była bardzo pracowita dla każdego z członków delegacji. Każdy chciał przekazać jak najwięcej doświadczeń z zeprezentowanej przez siebie branży i jak najwięcej ciekawostek i nowych pomysłów przywieźć na własny bartoszycki grunt.

To czym się zachwycamy, co nas u siebie nawzajem zaskoczy przenosimy w miarę możliwości na własny grunt do swojego miasta. To właśnie jest owocem międzynarodowej współpracy, że możemy zupełnie za darmo podglądać, co ktoś drugi zrobił lepiej i dowolnie
z tej wiedzy korzystać.