Współpraca z Rosją – Obwód Kaliningradzki

Udostępnij na:

Specyficzne położenie Bartoszyc (region transgraniczny) i historia naszego Miasta przyczyniły się do zazębiania tradycji i kultury, wspólnych dla społeczności lokalnej i mniejszości narodowościowych. Niestety, zarówno w przeszłości, jak i obecnie daje się zauważyć pewna hermetyczność ludności pochodzenia etnicznego, często wynikająca z poczucia odrębności oraz obawy przed nietolerancją i niezrozumieniem przez lokalną społeczność. W celu przełamania stereotypu związanego z przynależnością, nasza działalność ukierunkowana jest w głównej mierze na relizację projektów kulturalnych, będących wspaniałą okazją do zapoznania się i wymiany obyczajów oraz dziedzictwa kulturowego całego społeczeństwa bez względu na pochodzenie. Stąd też nasza współpraca z partnerami z Rosji – Bagrationowskiem i Pionierskiem rozwija sie głównie w dziedzinie kultury. W ramach tejże kooperacji zrealizowaliśmy już wiele działań. Okazją do systematycznych spotkań z naszymi partnerami z Obwodu Kaliningradzkiego są Międzynarodowe Dni Regionu Bartoszyce. Coroczne koncerty i występy zespołów z zaprzyjaźnionych miast uświetniają obchody święta naszego miasta, realizowane z udziałem zewnętrznych środków finansowych z różnych programów np.:

 • Rok 2002,  program:
  • Town –Twinning (Miasta Bliźniacze) – ,,Międzynarodowe Dni Regionu Bartoszyce – szansą współpracy partnerskiej miast w perspektywie wejścia Polski do Unii Europejskiej” – pozyskana kwota: 6697,60 EUR.

 • Rok 2003,  program:
  •  Fundusz Małych Projektów, Program Współpracy Transgranicznej PHARE (Polska – Region Morza Bałtyckiego) – ,,Międzynarodowe Dni Regionu Bartoszyce- szansą współpracy euroregionalnej ” – pozyskana kwota: 17.815,00 EUR.

Warte zwrócenia uwagi są duże, kilku lub kilkunastomiesięczne projekty, obejmujące różnorakie wydarzenia artystyczne, na realizację których także zostały pozyskane zewnętrzne środki finansowe. Są to:

,,Bałtycka paleta barw – od wielokulturowości do jednoczenia narodów” – 2004 r.

Program Współpracy Przygranicznej PHARE CBC Polska – Granica Wschodnia (Fundusz Małych Projektów);
Pozyskana kwota: 39.896,00 zł.

W ramach dziewięciomiesięcznego projektu zorganizowano:

 • Dwudniowe seminarium rozpoczynające projekt pt.: „Bałtycka Paleta barw – od wielokulturowości do jednoczenia narodów” 6-7.12.2004 r., podczas którego wygłoszono różne referaty celem poznania dziejów, losów, tradycji kulturowych mieszkańców po obu stronach granicy.
 • ,,Wigilia Słowa” – świąteczne spotkanie z udziałem przedstawicieli władz regionalnych z Bartoszyc i Bagrationowska, duchowieństwa, grup mniejszościowych, zespołów artystycznych, podczas którego przy dźwiękach kolęd i pastorałek prezentowano różne tradycje bożonarodzeniowe.
 • „7-dniowe Warsztaty Tańca i Śpiewu” – spotkania warsztatowe z udziałem ludowych zespołów mniejszości narodowych, którzy pod okiem profesjonalnych choreografów oraz instruktrów śpiewu z Rosji i Polski, doskonalili swoje umiejętności uwieńczone w ostatnim dniu, koncertem finałowym.
 • „3-dniowe Warsztaty Rzemiosła Artystycznego” – warsztaty rzadkich i tradycyjnych zawodów: garncarstwa, wikliniarstwa, wyrobów artystycznych szkła dmuchanego i innych dziedzin rzemiosła artystycznego, podczas których powstało wiele pięknych prac wystawionych dla zwiedzających w ostatnim dniu spotkania.
 • ,,Kaniuki Wilniuki” – koncert z udziałem gości z Wilna, Rosji i mieszkańców Bartoszyc, któremu towarzyszył Jarmark Sztuki Ludowej i Rękodzieła Artystycznego oraz konkurs na najsmaczniejsze danie regionalne.
 • „Niedziela Palmowa” – Jarmark Wielkanocny z udziałem rzemieślników z Polski i Rosji, podczas którego można było zakupić palmy, pisanki, wypieki wielkanocne, wyroby z gliny itp.
 • „Dni Barw Kultury” – duża impreza masowa, wkomponowana w obchody Międzynarodowych Dni Regionu Bartoszyce i prezentująca dorobek kulturowy mniejszości narodowosciowych zamieszkujących rejony Bartoszyc i Bagrationowska – kulminacja 9-cio miesięcznego projektu.

,,Zrozumieć się i zaprzyjaźnić – wielokulturowość bogactwem regionów przygranicznych ” – 2005  r.

Program Współpracy Przygranicznej PHARE CBC Polska – Granica Wschodnia –
Pozyskana kwota: 33.568,64 zł.

Projekt będący kontynuacją działań rozpoczętych w ,,Bałtyckiej Palecie Barw”.

 • „Seminarium rozpoczynające projekt” 16.09.2005 r. – prezentacja dorobku kulturalnego mniejszości narodowych.
 • Koncert pt.: „Wielokulturowość Jednoczy Narody” – koncert prezentujący muzyczny dorobek kulturalny mniejszości narodowych zaprzyjaźnionych rejonów Bartoszyc, Pionierska, Bagrationowska.
 • Koncert pt.: ,,Muzyka złotego wieku” – koncert zorganizowany dla osób starszych wywodzących się z mniejszości narodowych, którego repertuar (taniec i śpiew) nawiązywał do czasów młodości starszego pokolenia.
 • „Wigilia Słowa” – kontynuacja spotkania sprzed roku, poświęconego obchodom obrządków świątecznych oraz religijnych zakorzenionych w tradycji polskiej i rosyjskiej.
 • „5-dniowe Warsztaty Koronki, Tkaniny, Haftu Ludowego” – warsztaty z udziałem twórców z Bartoszyc, Bagrationowska i Pionierska, którzy pod opieką instruktorów zapoznawali się z różnymi technikami haftu i szycia, i których efekty w postaci pięknych dzieł koronkowych i hafciarskich.
 • „Kaziuki – Wilniuki” – koncert z udziałem mówców i artystów z Wilna w towarzystwie zespołów ludowych i folklorystycznych wywodzących sie z mniejszości narodowych., w kuluarach którego odbyły się Jarmark Sztuki Ludowej i Rękodzieła Artystycznego oraz konkurs na najsmaczniejsze wyroby kulinarne róznych kuchni regionalnych.
 • „Niedziela Palmowa z Jarmarkiem Sztuki Ludowej” – otwarta impreza zorganizowana w centrum miasta, podczas której można było podziwiać oraz zakupić rzeźby, obrazy, wyroby z gliny i szkła dmuchanego, palmy i inne produkty.
 • „2-dniowe Warsztaty Muzyki Różnych Kultur” – warsztaty muzyczno-wokalne doszkalające zespoły folkowe – uczestników Festiwalu Muzyki Rozrywkowej.
 • 2-dniowy Międzynarodowy Festiwal Muzyki Rozrywkowej pod nazwą ,,BART-FOLK FESTIWAL” – prezentacja dorobku zespołów z Rejonu Bartoszyc, Bagrationowska i Pionierska cechujących się różnorakimi kierunkami muzycznymi.
 • „Wystawa Fotograficzna” – podsumowanie zmagań uczestników 11-miesięcznego projektu prezentowane w Bartoszyckim domu Kultury.

,,Mozaika wspólnot Narodowościowo – Kulturowych szansą współpracy obszarów przygranicznych” – 2006/2007 r.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Litwa – Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej ( INERREG IIIA)
Pozyskana kwota: 256.605,00 zł.

 • Międzynarodowe Dni Regionu Bartoszyce 2006 r.– impreza rekreacyjna z udziałem miast partnerskich Bagrationowska i Pionierska pt.: ,,Różnorodności Narodowościowo – Kulturowe” 3-4 czerwca 2006 r. – prezentacja dorobku artystycznego zespołów wywodzących się z różnych środowisk mniejszości narodowych i etnicznych, zorganizowana na największym placu w Bartoszycach – Placu Bohaterów Westerplatte.
 • 7-dniowy Międzynarodowy Plener Plastyki Nieprofesjonalnej – 14-20 lipiec 2006 r. – warsztaty kierowane do młodych artystów wywodzących się z mniejszości narodowych i etnicznych, w których gościnnie udział wzięli artyści z Niemiec. Efektem wymiany doświadczeń oraz pozyskania nowych umiejętności było powstanie ponad 40 prac, które zostały wystawione w plenerze a następnie można je było obejrzeć w Bartoszyckim Domu Kultury.
 • Koncert pt.: ,,Artystyczna Mozaika Tańca i Śpiewu” –2.09.2006 r. – koncert na zakończenie lata będący dziewiątą edycją koncertu „Żegnaj lato na Rock”, w którym uczestniczyli wykonawcy z Bagrationowska, Pionierska, Kalinigradu, Bartoszyc oraz gościnnie zespoły „Ruch”, „Enej”, „II Zmiana”, „Jumbo Africa”, „Radek Tymecki”.
 • ,,Wigilia Słowa” – 10.12.2006 r. – impreza poświęcona obchodom obrządków świątecznych, pieśni różnych narodów, kolęd, pastorałek, podczas której mogły zaprezentować się mniejszości narodowe i etniczne z Rejonu Bartoszyc, Bagrationowska i Pionierska. Koncertowi towarzyszyły także konkurs na potrawę wigilijną oraz wspólna wigilia.
 • „5-dniowe Warsztaty Tańca Ludowego” – 17 – 21 stycznia 2007 r. – warsztaty kierowane dla dzieci i młodzieży z polskich i rosyjskich zespołów tanecznych, którzy pod okiem choreografów i instruktorów tańca doskonalili swoje umiejętności, rezultatem czego był wspólny program artystyczny prezentowany na scenie Bartoszyckiego Domu Kultury przed publicznością.
 • Koncert pt.: ,,Kaniuki Wilniuki” – 2.03.2007 r. – kolejna edycja koncertu wpisanego już na stałe do klendarza imprez odbywających się w mieście. Podobnie jak w latach poprzednich można było obejrzeć występy artystów z Wilna, Bagrationowska, Pionierska i Bartoszyc oraz skosztować wspaniałych specjałów kuchni regionalnych.
 • „Przedświąteczna Prezentacja Sztuki Ludowej i Rękodzieła Artystycznego” – 1.04.2007 r. – prezentacja wyrobów rzemiosła artystycznego: haftu, koronki, garncarstwa, ceramiki, szkła dmuchanego, rzeźby, malarstwa, wikliniarstwa oraz technik zdobienia palm na Rynku starego Miasta.
 • 2-dniowy Międzynarodowy Festiwal Muzyki Rozrywkowej pt.: ,,Bart-Folk-Festiwal” – 1-2.05.2007 r. – prezentacja dorobku artystycznego i propagowanie muzyki folkowej mniejszości narodowych i etnicznych z Bartoszyc, Bagrationowska, Pionierska wraz z gościnnymi występami zespołów z Niemiec i Szwecji.
 • Międzynarodowe Dni Regionu Bartoszyce 2007 – Mozaiką Wspólnot Kulturowych” – 1-2-3.06.2007 r. – koncerty zespołów z zaprzyjaźnionych miast partnerskich (Pioniersk, Bagrationowsk, Emmaboda, Nienburg) wraz z prezentacją sztuki ludowej i rękodzieła artystycznego.

W ramach współpracy z Rosjanami, jako przedstawiciele samorządu lokalnego, uczestniczymy w świętach, dniach miast Pionierska i Bagrationowska. Często towarzyszą nam zespoły z Bartoszyc, które swoimi występami uświetniają obchody dni miast naszych partnerów. Poza tym oraganizujemy seminaria historyczne dając tym samym podstawy do licznych dyskusji na temat bogatej przeszłości naszych ziem, tradycji i obrzędowości. W roku 2005 z naszej inicjatywy w Konsulacie Polskim w Kaliningradzie odbyły się obchody Dnia Bartoszyc w związku z 750-leciem istnienia Kaliningradu. Uczestnikami tego wydarzenia ze strony polskiej byli przedstawiciele bartoszyckiego samorządu oraz reprezentanci lokalnego biznesu otwarci na współpracę z firmami naszych sąsiadów, natomiast ze strony rosyjskiej udział wzięli goście z Bagrationowska i Pionierska, przedstwaiciele Izby Handlowej w Kaliningradzie, miejscowe środowiska biznesu. Spotkanie było wspaniałą okazją do wymiany doświadczeń w dziedzinach gospodarki, kultury, turystyki i co warte podkreślenia umożliwiło nawiązanie kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami obu krajów.

Oprócz bezpośrednich kontaktów Urzędu Miasta, ze stroną rosyjską współpracują również jednostki jemu podległe tj. MOPS, BDK – na poziomie swoich zadań statutowych, włączając Rosjan do swoich projektów i pozyskując na te działania pieniądze z różnych źródeł.

Nawiązała się także współpraca pomiędzy szkołami Bartoszyc i Bagrationowska, w efekcie której w dniach 16 – 18 grudnia 2005 roku zrealizowany został wyjazd grona pedagogicznego oraz uczniów wraz z rodzicami z Gimnazjum nr 2 w Bartoszycach. Pobyt w szkole w Bagrationowsku, na realizację którego pozyskano pieniądze z Fundacji Polsko – Amerykańskiej, umożliwił wymianę doświadczeń dydaktycznych na wielu płaszczyznach – rodzice (pomoc rodziców dla szkoły), nauczyciele (cała dydaktyka, system ocen itp.) i uczniowie (prawa i obowiązki uczniów).

W ramach naszego partnerstwa doszło także do podpisania umowy partnerskiej pomiędzy jednostką organizacyjną podległą urzędowi – Bartoszyckiego Domu Kultury i Domem Kultury w Bagrationowsku i Domem Kultury w Pioniersku – 10.05.2006 r.