Współpraca z Niemcami – Dolna Saksonia

Udostępnij na:

Nasze kontakty z Nienburgiem rozpoczęły się już w 1982 roku i aktywnie kultywowane są do dziś. Głównym celem jaki przyświecał nam w nawiązaniu współpracy z naszymi partnerami było umocnienie kontaktów pomiędzy obywatelami Bartoszyc i Nienburga z uwzględnieniem byłych mieszkańców Bartoszyc w Niemczech („Heimatkreisgemeinschaft Bartenstein”) oraz Mniejszości Niemieckiej w Bartoszycach. W ramach kooperacji odbyło się wiele spotkań naszych przedstawicieli w Nienburgu oraz przedstawicieli niemieckich w Bartoszycach. Od 1990 roku strona niemiecka reprezentowana przez przedstawicieli muzeum i władze Nienburga systematycznie uczestniczy w obchodach Międzynarodowych Dni Regionu Bartoszyce. Delegacje Bartoszyc również starają się w miarę swoich możliwości składać rewizyty partnerom niemieckim. Kontakty nasze nie ograniczają się jedynie do uczestnictwa w obchodach świąt naszych miast. W ramach współpracy, po obu stronach organizowane są seminaria, wystawy i konferencje historyczne, wystawy dotyczące kultury, wydarzenia sportowe, wymiana dzieci i młodzieży, wydarzenia z udziałem przedstawicieli kościoła oraz działania wynikające z partnerstwa między Rezerwistami Bundeswery i Rezerwistami Wojska Polskiego w Bartoszycach.

Od 1994 roku nasza delegacja systematycznie uczestniczyła w spotkaniach dotyczących utworzenia „Ostdeutschen Heimatmuseums” (OHM).

W 2002 roku dzięki naszym współdziałaniom, 20 absolwentów Zespołu Szkół Budowlanych i Mechanicznych w Bartoszycach odbyło 3,5 miesięczny staż w Nienburgu w ramach projektu „Młody aktywny Mazur” finansowanego ze środków unijnych z programu „Leonardo da Vinici”.

W tym samym roku, wspólne polsko-niemieckie działania umożliwiły renowacje starego Cmentarza Żołnierzy Niemieckich i ofiar poległych w I-ej Wojnie Światowej odkrytego w Bartoszycach. Przy odnowie kwater ofiar pracowała grupa niemieckich rezerwistów Bundeswehry z Nienburga pod nadzorem wojewódzkiego konserwatora zabytków.
W 2004 roku przeprowadzono drugi etap renowacji cmentarza, zakończonej wspólnym podniesieniem pamiątkowego kamienia w Parku Elizabeth ufundowanego na pamiątkę przekazania terenów zielonych dla miasta Bartoszyce przez ówczesnego przedwojennego Starostę i nazwanie parku założonego 104 lata temu imieniem jego żony.

Dzięki naszej współpracy w Bartoszycach powstała „Stacja Socjalna Johannitów”, którą od początku istnienia czyli od 8 wrzesnia 2004 roku, wspiera finansowo dr Meyl reprezentujący Fordeverein. Zgodnie z ideą Stacji niesienie ona pomoc medyczną osobom chorym, ubogim i potrzebującym.

Ukoronowaniem naszych polsko-niemieckich działań było obustronnie podpisanie umów o partnerstwie zarówno z przedstawicielami władz samorządu Nienburg/Weser, jak i z Wschodnioniemieckim Muzeum Ojczyzny w Nienburgu /Nad Wezerą – Dolna Saksonia/ w 2002 roku. Podkreśleniem naszej aktywnej współpracy było wkopanie „drzewka pokoju” przez delegacje z Nienburga w 2002 roku w Bartoszycach.

W 2004 roku utworzone zostały polsko – niemieckie młodzieżowe grupy robocze, składające się z osób zainteresowanych historią oraz badaniem wspólnych kulturowych i historycznych korzeni obu miast partnerskich do obecnych czasów. Pierwsze spotkanie „KAŻDE WYPĘDZENIE JEST KRZYWDĄ” miało miejsce w Nienburgu w dniach 13 – 16 maja 2004 roku. Głównym jego celem było ukazanie podobieństwa losów uciekinierów z polskich i niemieckich rodzin w latach 1939 – 1949 – obecnych mieszkańców Bartoszyc i Nienburga. Kolejne spotkanie organizowane w ramach współpracy obu grup młodzieży odbyło się we wrześniu 2005 roku w Bartoszycach (BDK) i poświęcone było tematyce epoki napoleońskiej a dokładniej okresowym panowaniom Napoleona w Polsce i Niemczech. Uczestnicy trzydniowego sympozjum zatytułowanego „Napoleon i Car Aleksander I we Wschodnich Prusach (1806 – 1815)” mogli wysłuchać prelegentów z Polski (Tomasz Miroński „Bartoszyce w czasach Napoleona”; Sławomir Skowronek „Perypetie Aleksieja Pietrowicza Jermołowa – pułkownika wojsk Jego Imperatorskiej Mości Cara Wszechrosji Aleksandra I, Roku Pańskiego 1807 na naszej ziemi”, „Wędrujemy z Napoleonem”; Krzysztof Nałęcz „Bartoszyce widziane okiem Krzysztofa Harknocha i Burmistrza Miasta Bartoszyce Krzysztofa Nałęcza”; dr Andrzej Nieuważny „Pokój w Tylży, czyli nieudany podział Europy na pół”) oraz z Niemiec (Dieter Lonchant „Okręg Nienburga w Wielkim Imperium Napoleona”). Oprócz wykładów podczas seminarium odbyły się pokazy filmów przygotowanych przez młodzież bartoszycką i nienburską przedstawiających wywiady z mieszkańcami obu państw pamiętających okres wojny i czasy przesiedleń. Kulminacją sympozjum była dyskusja na temat „Przyszłość Europy” z Mironem Syczem – Przewodniczącym Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

W ramach projektu „Wspólna Historia” w dniach 28 kwietnia – 2 maja 2006 roku w Nienburgu odbyło się kolejne – trzecie spotkanie. Uczestnicy tego wydarzenia mogli wysłuchać referatów przygotowanych przez polską (Robert Orpik „Rozwój Miasta Bartoszyce/Barteinstein”; Patrycja Szachnowska „Trasy ucieczki z Bartoszyc/Barteinstien”; Alicja Wasilewska „Ludzie przesiedleni do Bartoszyc i ich losy w nowych stronach”; Arkadiusz Sylpaczuk „Odbudowa Bartoszyc”) i niemiecką młodzież (Johanes Meyer, Florian Franz „Życie w Bartoszycach przez II wojną światową”; Jan i Martin Ballman „Losy tych, którzy zostali”; Molien „Uchodźcy w Nienburgu i co się z nimi stało…” oraz wziąć udział w wielu dyskusjach dotyczących tematyki losów uchodźców. Kontynuacją wspólnego przedsięwzięcia i jednocześnie podsumowaniem projektu była wystawa nawiązująca do tematyki sympozjum. Wystawa miała miejsce w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bartoszycach w dniach 29 września – 3 października 2006 roku. Na 20 tablicach zamieszczono wiele unikatowych zdjęć, map, skanów i opisów w języku niemieckim i polskim. Dodatkowymi eksponatami wystawy były kompletne umundurowanie żołnierza radzieckiego z 1944 roku oraz inne pamiątki okresu wojny: walizka, książki, skrzynia.
W dniach 16-20 listopada 2007 roku odbyło się czwarte już spotkanie historyczne w Nienburgu zatytułowane „Ojczyzna”, w którym uczestniczyli Bożena Martul, Jadwiga Piluk, Ewa Pysniak, Ryszard Romanowski oraz Franciszek Koniuszewski a także młodzież bartoszycka reprezentowana przez Annę Majewską, Daniela Hucika i Piotra Wilka. Nasi uczestnicy przygotowali referaty zgodne z tematyką sympozjum, natomiast młodzież multimedialną prezentację na temat „Moja Mała Ojczyzna – Bartoszyce”, ukazującą rodziny zamieszkujące nasze miasto cechujące się różnym pochodzeniem. W programie sympozjum nie zabrakło także zwiedzania starówki oraz kościołów. Punktem kulminacyjnym spotkania była prezentacja kinowa „Dawny Nienburg” ukazująca losy przesiedleńców z Prus Wschodnich na terenach Niemiec.

Nasze pobyty w Nienburgu zaowocowały także nawiązaniem współpracy z „Lion-Club Nienburg/Weser”. W 2006 roku, prezydent „Lion Club” i jednocześnie członek Koła Przyjaciół Bartoszyc pan Reinhard Cords przekazał nieodpłatnie sprzęt medyczny do bartoszyckiego szpitala. Nie była to jednak jednorazowa pomoc ze strony pana Cordsa, bowiem w czerwcu 2007 roku podczas Dni Regionu Bartoszyce na ręce pana burmistrza Krzysztofa Nałęcza została przekazana kwota 1000 euro na budowę ścieżki rowerowej na terenie parku Elizabeth w Bartoszycach.

W dniach 12-14 2009 czerwca w Nienburgu, w ramach współpracy partnerskiej między miastami odbył się 24 Turniej Piłki Siatkowej pod nazwą ,,Die Kleine Nienburgerin’’. Udział w turnieju zadeklarowało około 1200 młodzieży z Niemiec i z zagranicy w tym także nasze siatkarki z Gimnazjum nr 2 pod opieką trenerki Pani Grażyny Baranowskiej. Rywalizację rozpoczęto w piątek konkursem Plażowej Piłki Siatkowej, w którym po bardzo dobrej grze pierwsze miejsce zajął nasz zespół. W sobotę, a potem w niedziele odbył się właściwy turniej Halowej Piłki Siatkowej . Drużyna nasza wchodziła w skład 21 zespołów w swojej grupie. Z dużym zaangażowaniem i determinacją rozpoczęliśmy grę w rezultacie czego po pierwszym dniu rozgrywek uplasowaliśmy się na pierwszym miejscu w grupie. Niestety nie mieliśmy tyle szczęścia w drugim dniu rozgrywek , przegraliśmy oba mecze i ostatecznie zajęliśmy czwarte miejsce w klasyfikacji . Należy zaznaczyć, że był to pierwszy nasz udział w turnieju tej rangi, a czwarte miejsce w tak dużej imprezie należałoby uznać za sukces. Tak naprawdę zabrakło naszej drużynie trochę szczęścia i wiary w siebie, gdyż na początku rozgrywek poziom gry naszych dziewczyn był bardzo dobry. W przyszłym roku zamierzamy wygrać turniej, powiedziała Grażyna Baranowska. Mamy nadzieję, że tak się stanie i dziewczyny zagrają do samego końca uwieńczeniem czego będzie zdobycie statuetki pod nazwą Die Kleine Nienburgerin.

Swój wolny czas dziewczęta przeznaczyły na poznawanie Nienburga, dla większości bowiem była to pierwsza wizyta w tym mieście. Natomiast w ramach współpracy odbyły się spotkania z przedstawicielami strony niemieckiej, dotyczyły one bieżącej współpracy pomiędzy miastami i dalszy jej rozwój. Wszyscy byli zgodni w tym, że należy poszerzyć i pogłębić istniejącą wymianę młodzieży oraz organizować wspólne spotkania i realizować w ich trakcie ciekawe programy. Wieczorem, ostatniego dnia pobytu odbyła się uroczysta kolacja zorganizowana przez Pana Ralfa Weghofta. Czas wizyty dobiegł końca wszyscy zgodnie stwierdzili, że chcieliby tu znów wrócić.

W dniach 28-29 września br. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bartoszycach odbyło się sympozjum historyczne z udziałem naszych partnerów z Nienburga (Dolna Saksonia- Niemcy) poświęcone Milenium św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu Biskupa i Męczennika. Przedsięwzięcie zostało wsparte środkami finansowymi pozyskanymi przez Wydział Promocji i Rozwoju Lokalnego z Fundacji Współpracy Polsko- Niemieckiej. Św. Brunon wnioskowany uchwałą Rady Miasta na patrona lokalnego miasta Bartoszyce jest symbolem powszechności Kościoła oraz porozumienia i zbliżenia w stosunkach polsko- niemieckich. Sympozjum było kolejnym przedsięwzięciem w ramach cyklu spotkań/ seminariów historycznych organizowanych w celu badania wspólnych kulturowych historycznych korzeni obu miast partnerskich aż po okres współczesny. Rok 2009 został ogłoszony rokiem św. Brunona z Kwerfurtu w związku z 1000- leciem Jego męczeńskiej śmierci w dniu 9 marca 1009r. Ta wyjątkowa postać biskupa i męczennika ma swój związek z Bartoszycami od ponad 100 lat, to jest od momentu konsekracji wybudowanej w 1883r. świątyni, którą w czerwcu 2002r. Ksiądz Arcybiskup Metropolita Warmińsko- Mazurski podniósł do rangi Archidiecezjalnego Sanktuarium św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu Biskupa i Męczennika. Kościół ten w szczególności po II wojnie światowej był dla mieszkańców powojennych Bartoszyc do 1957r. jedyną parafią.

2- dniowe sympozjum odbywało się pod hasłem: Poszukiwania śladów św. Brunona w historii współczesności’’. Wśród ekspertów z Niemiec gościliśmy dr Ralfa Weghöfta- dyrektora Liceum im. Alberta Schweitzera z Nienburga. Wśród prelegentów z Polski referaty wygłosili: ks. prof. dr hab. Andrzej Kopiczko; mgr Lucyna Krawiecka; red. Jacek Borkowicz; dr Maciej Karczewski; Antoni Smoliński; ks. prof. dr hab. Władysław Nowak; ks. dr Paweł Rabczyński.

Sympozjum podzielono na 3 sesje, z których każda ukazywała fragmenty życia, działalności i dziedzictwa św. Brunona. Uczeni w swoich referatach przedstawili mi.n. takie zagadnienia jak: ,,Św. Brunon patronem zjednoczonej Europy’’, ,,Kult św. Brunona w Archidiecezji Warmińskiej’’, ,,Teologiczne znaczenie męczeńskiej śmierci św. Brunona’’, itp.
W sympozjum udział wzięli mi.n. przedstawiciele władz samorządowych miasta, gminy i powiatu, przedstawiciele duchowieństwa, Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego, Seminarium Duchownego w Olsztynie, Instytutu Historii Uniwersytetu w Białymstoku, Muzeum Okręgowego w Suwałkach, archeolodzy, radni, przedstawiciele mediów, itp.
Owocną kulminacją 2- dniowego sympozjum będzie wydanie publikacji stanowiącej zbiór referatów ekspertów uczestniczących w spotkaniu opatrzonej dokumentacją fotograficzną. Publikacja będzie tłumaczona na język niemiecki.
W dniu 30 września 2009r. w Bartoszyckim Domu Kultury odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta, na której podjęto uchwałę dotyczącą powołania na patrona naszego historycznego grodu św. Brunona. Ponadto nastąpiło uroczyste odsłonięcie pomnika ku czci św. Brunona, który podkreślił zasługi świętego w tysiąclecie jego męczeńskiej śmierci. Odsłonięcia i poświęcenia pomnika dokonał ks. Arcybiskup dr Edmund Piszcz. Pomnik usytuowano na skwerku przed Urzędem Miasta i Liceum Ogólnokształcącym w Bartoszycach. Obchody związane z ustanowieniem św. Brunona patronem miasta uatrakcyjniła inscenizacja ,,Śmierci św. Brunona z Kwerfurtu’’ zaprezentowana przez Muzeum Okręgowe w Suwałkach pod kierownictwem Pana Jerzego Siemaszko. Niezależnie od symbolu patronowania bartoszyckiej świątyni św. Brunon jest dla współczesnych Bartoszyczan symbolem chrześcijaństwa. Patronat św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu Biskupa i Męczennika jest dla naszego miasta i jego mieszkańców świadectwem zapotrzebowania i zobowiązania, by krzewione przez św. Brunona idee wzajemnej miłości i poszanowania pomiędzy ludźmi różnych nacji pielęgnować i utrwalać. Św. Brunona określamy budowniczym jedności Europy, której podstawą są wartości chrześcijańskie; twórcą jednego z filarów XI- wiecznego Kościoła w Polsce; świadkiem czasów, gdy Kościół chrześcijański nie był jeszcze podzielony. Św. Brunon to patron uniwersalny, który mógłby uczyć współczesnych polityków oraz przywódców religijnych jak układać relacje międzyludzkie w oparciu o szacunek, prawdę, sprawiedliwość i miłość.

W dniach od 11 do 13 czerwca br. w Nienburgu mieście partnerskim Bartoszyc odbył się 25 jubileuszowy międzynarodowy turniej siatkarski pod nazwą ,,Die Kleine Nienburgerin”. W turnieju wzięło udział około 1000 młodzieży z Niemiec i zza granicy również nasze zespoły z Gimnazjum nr 2, siatkarze Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olimp” pod opieką trenerów: Grażyny Baranowskiej i Sylwestra Nowokuńskiego. Uczestnictwo w turnieju było możliwe dzięki umowie partnerskiej zawartej pomiędzy miastem Nienburg i miastem Bartoszyce. W piątek tuż po przyjeździe drużyny z Polski zostały powitane przez przedstawicieli miasta Nienburg, Panią Kathrin Weghöft i Reinharda Cordsa. Wieczorem drużyny wraz z opiekunami przeznaczyły swój wolny czas na zwiedzanie miasta zwłaszcza, iż dla większości z nich była to pierwsza wizyta w tym mieście. Wszyscy zgodnie stwierdzili, iż Nienburg jest pięknym miastem, bogatym w zabytki i ciekawą architekturę o wyjątkowej historii, której dobrze zachowane zabytki i pamiątki można spotkać na każdym kroku. Wycieczka po mieście była też doskonałą okazją do kupienia pamiątkowych drobiazgów.
Sportowa rywalizacja rozpoczęła się w piątkowy wieczór rozgrywkami w Plażową Piłkę Siatkową. W sobotę, a także w niedzielę odbył się turniej Halowej Piłki Siatkowej. Pragnę nadmienić, iż w ubiegłym roku drużyna dziewcząt zajęła IV miejsce w grupie klasyfikacji końcowej. W sobotę turniejowe gry halowe rozpoczęły się od zmagań grupowych. Nasze zespoły po pierwszym dniu rozgrywek zakończyły rywalizację z kompletem zwycięstw. Następnego dnia w meczach, które decydowały o uczestnictwie w finale nasi zawodnicy ponownie wykazali się dużym opanowaniem i rozwagą w grze, w rezultacie czego mecze finałowe zakończyli bez straty seta. Podczas gry nasze zespoły charakteryzowała niezwykła szybkość i precyzja zagrań. W finale drużyny z UKS Olimp zagrały swoje mecze z drużyną chłopców z Käthe-Kollwitz-Schule Rehna oraz z drużyną dziewcząt z TSV Rudow Berlin nasze zespoły wygrały oba sety w rezultacie czego zajęły pierwsze miejsca w swojej grupie. Nagrodę w postaci statuetek ,, Die Kleine Nienburgerin’’ naszym drużynom wręczał Burmistrz Miasta Nienburg pan Henning Onkes.
W niedzielę wieczorem delegacja młodzieży z Bartoszyc spotkała się z przedstawicielami miasta Nienburg. Rozmowy dotyczyły bieżącej współpracy pomiędzy miastami i planów na kolejne lata. Wszyscy byli zgodni w stwierdzeniu, iż należy poszerzyć i pogłębić istniejącą wymianę młodzieży oraz organizować wspólne spotkania w obszarze edukacyjnym, a także realizować ciekawe programy dla młodzieży szkolnej. Wierzymy, że turniej ,,Die Kleine Nienburgerin’’ w Niemczech wpisze się na stałe w wyjazdowy grafik naszych siatkarskich drużyn. W środę 23 czerwca odbyło się spotkanie drużyn oraz trenerów z Burmistrzem Krzysztofem Nałęczem. Podczas wizyty młodzież przekazała na ręce Burmistrza przywiezione z turnieju statuetki.

Skład drużyny chłopców:
Michał Zalewski, Mateusz Czunkiewicz, Michał Wójcik, Paweł Antonik, Mateusz Cichocki, Jakub Kupisz, Mateusz Ferenc, Tytoń Mateusz, Marcin Lewandowski
Skład drużyny dziewcząt:
Pawłowicz Emila, Złotkowska Urszula, Jarocka Kamila, Kubiak Magdalena, Chadaj Klaudia, Fota Aleksandra, Kania Klaudia, Chińska Katarzyna, Burkacka Nikolina

W dniu 7 czerwca 2010r. w Dworku ,,Dębówko’’ w okolicach Bartoszyc odbyło się seminarium dotyczące organizacji muzeum Ziemi Bartoszyckiej. Spotkanie z udziałem naszych partnerów z bliźniaczego miasta Nienburg było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń oraz podzielenia się dobrymi praktykami w kwestii organizacji muzeum.
Miasto Bartoszyce w 2002r. zawarło umowę partnerską z Miastem Nienburg oraz ze Wschodnioniemieckim Muzeum Ojczyzny w Nienburgu. Partner niemiecki może poszczycić się sprawnie funkcjonującymi na swoim terenie muzeami- publicznym i prywatnym. Korzystając z doświadczeń i wiedzy naszych partnerów w tematyce związanej z tworzeniem muzeum będziemy chcieli stworzyć na naszym terenie równie ciekawą i sprawnie funkcjonującą placówkę.

Kolejnym partnerem, który podczas tak ważnego dla nas przedsięwzięcia udzielił nam merytorycznego wsparcia było Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, którego pracownicy występowali w roli ekspertów. Kierownictwo muzeum zadeklarowało chęć pomocy przy organizacji wspomnianej placówki, a następnie współpracę przy tworzeniu wystaw tematycznych.
Brama Lidzbarska w Bartoszycach, w której planujemy otworzyć wcześniej wspomnianą placówkę- to obiekt zabytkowy pochodzący z epoki gotyku, jeden z niewielu tego typu obiektów w mieście. Obiekt zlokalizowany jest w centrum Starego Miasta i stanowi jego wizytówkę oraz znak rozpoznawczy. Brama jest najstarszym cennym zabytkiem architektury świeckiej z około 1468 roku, jednym z nielicznych ocalałych fragmentów murów obronnych Bartoszyc, którymi otoczono miasto w połowie XIV wieku.
Chcielibyśmy, aby organizacja planowanego przez nas seminarium pt: ,,Dobre praktyki i doświadczenia w organizacji profesjonalnego muzeum- uczymy się od najlepszych’’ z udziałem niemieckich partnerów przyczyniła się do stworzenia placówki, która będzie również swoistym archiwum wiedzy lokalnej. Zainteresowany turysta kulturowy otrzyma tu wiedzę o osobach zamieszkujących nasz region na przestrzeni dziejów, ocalałych zabytkach, specyfice tamtej epoki, klimacie czasów w których żyli.
Od wielu lat grupa zapaleńców, historyków i kolekcjonerów podejmowała próbę utworzenia placówki, która będzie prezentacją dziedzictwa kulturowego naszego regionu, zwyczajów, obrzędów, tradycji mieszkańców przełomu XIX i XX wieku. Posiadamy już zapewnienia prywatnych kolekcjonerów odnośnie możliwości przekazania ich zbiorów do nowo powstającej placówki muzealnej.
Seminarium było doskonałą okazją, aby zaznajomić się z aspektami prawnymi tworzenia muzeów, koncepcjami kształtowania ekspozycji muzealnych, zasadami gromadzenia, przechowywania, konserwacji eksponatów, itp. Beneficjenci (odbiorcy) tegoż spotkania zdobyli wiedzę w kwestii zakupu wyposażenia muzealnego z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, a także zasad wypożyczania eksponatów. Odbiorcami przedsięwzięcia byli nauczyciele historii, przedstawiciele środowisk zaangażowanych w edukację młodego pokolenia, pasjonaci- kolekcjonerzy, bibliotekarze, przyszli potencjalni pracownicy muzeum, przedstawiciele instytucji kultury, radni, władze miasta, gminy, powiatu, przedstawiciele mediów, itp.
Współczesne muzea to nie tylko sale z eksponatami w gablotach, ale również miejsca w których w ciekawy sposób można prezentować wartości kulturowe i poznawcze. Elementem uatrakcyjnienia nowo tworzonego muzeum będzie sala multimedialna, która umożliwi prowadzenie imprez kulturalnych, promocyjnych i zajęć edukacyjnych w obiekcie. Poprzez wprowadzenie programów edukacyjnych możliwe będzie zrealizowanie idei szerokiego dostępu do kultury dla wszystkich, którzy jej potrzebują. Młodzież szkolna dzięki wizytom w muzeum łatwiej przyswoi, rozszerzy i utrwali informacje dotyczące określonych tematów, szczególnie związanych z historią swojego terenu czy też życiem i działalnością ciekawych ludzi zamieszkujących środowisko, w którym dziś żyjemy, uczymy się i pracujemy. Wizyty i lekcje muzealne na pewno pogłębią w świadomości ich uczestników potrzebę ochrony i poszanowania otaczających nas zabytków.
Wiedza i doświadczenie naszych niemieckich partnerów pozwolą na stworzenie placówki muzealnej o charakterze regionalnym, zaś zbiory, wystawy i codzienna działalność merytoryczna będą koncentrowały się wokół zagadnień związanych głównie z historią, tradycją i współczesnością Ziemi Bartoszyckiej.
Nie ulega wątpliwości, że organizacja i dobre funkcjonowanie tego typu placówki jest o wiele trudniejsze niż działalność typowego muzeum biograficznego, czy też stricte historycznego. Muzeum regionalne łączy w sobie wszystkie elementy wspomnianych placówek. Nie mniej jednak to właśnie dobrze zorganizowanie i otwarte na potrzeby społeczeństwa muzeum regionalne jest bardziej ciekawe, gdyż pozwala na wszechstronne poznawanie dziejów danej ziemi i dobrze pełni rolę ośrodka kultury i wychowania.
Owocną kulminacją naszego seminarium jest publikacja podsumowująca stanowiąca zbiór referatów ekspertów uczestniczących w spotkaniu do której lektury serdecznie zachęcam.

Altstadtfestival w Nienburgu.

W dniach 23 – 26 września 2011r. bartoszycka delegacja gościła w mieście partnerskim – Nienburg. Wizyta dotyczyła podsumowania dotychczasowej współpracy oraz planów na przyszłość. Na zaproszenie Burmistrza Miasta Nienburg Pana Henninga Onkes oraz niezależnej organizacji Komitetu Współpracy Partnerstwa Polskiego, Zastępca Burmistrza Bartoszyce Pani Aneta Mazur wspólnie z trzyosobową delegacja w składzie: Anna Świderska, Marta Szuter, Rafał Krześcijański gościli w zaprzyjaźnionym mieście.
Doskonałą okazją aby odwiedzić naszych partnerów z Niemiec było organizowanie przez nich czterodniowego festiwali muzycznego pod nazwą Altstadtfestival. W tych dniach spokojne i stateczne miasto, jakim na co dzień jest Nienburg staje się tętniącym muzyką i dobrą zabawą. Na 9 scenach ustawionych w całym mieście rozbrzmiewa muzyka – od folku i jazzu, aż po progresywny rock. Zaskoczeniem dla nas było, że festiwal promuje ponad wszystko gwiazdy lokalne, a nie o formacie krajowym czy międzynarodowym. Nastawiony jest na prezentacje regionalnych zespołów i solistów. Dziesiątki tysięcy ludzi gromadzą się na te cztery dni w całym centrum Nienburger po to aby wspólnie celebrować to wspaniałe wydarzenie.
Absolutnym hitem cyklu imprez jest „pchli targ” oraz rynek sztuki, w który bardzo mocno angażują się mieszkańcy – począwszy od dzieci, które sprzedają swoje zabawki i książki po profesjonalnych kolekcjonerów sztuki. Wszystko odbywa się na kształt bartoszyckiej giełdy staroci, tyle że z dużo większym rozmachem. Jest to tradycja pielęgnowana od wielu lat. Kultura i sztuka nie tylko „żyje” na ulicach i placach, ale także na trzech piętrach ratusza, gdzie wystawiają swoje stragany lokalni artyści i rzemieślnicy. Tworzy to bardzo barwną mieszankę, w której każdy znajdzie coś interesującego.

Całe wydarzenie robiło na nas ogromnie pozytywne wrażenie. Narodziło się więc pytanie: kto bezpośrednio organizuje i finansuje tak duże przedsięwzięcie? Okazało się, że przygotowania zarówno merytoryczne jak i finansowe spoczywają na organizacji pozarządowej zrzeszającej lokalnych kupców i przedsiębiorców. W Niemczech powszechne jest łączenie się organizacji w sieci, tzw. organizacji parasolowych, które w myśl zasady: „razem można więcej” działają wspólnie na rzecz lokalnych środowisk. Należy zauważyć, że organizacje te mają znacznie mniejszą pule funduszy europejskich niż np. polskie stowarzyszenia. W myśl zasady pomocniczości Ratusz w Nienburgu subwencjonuje lokalne organizacje pozarządowe, jednak jest to pomoc w niewielkim zakresie. Natomiast rolą organizacji jest poszukiwania źródeł finansowych zaspokajających ich potrzeby. Podstawą stanowią tu przede wszystkim składki członkowskie, darowizny od osób fizycznych i firm, a także organizacja zbiórek i kwest.

W Niemburgu oprócz organizacji pozarządowych z zakresu sportu, turystyki, kultury, gospodarki bardzo znaczącą rolę odgrywają związki wyznaniowe, które aktywnie włączają się w życie miasta. Szczególnie zauważalny był tu kościół protestancki, który w niedzielę w Parafii św. Marcina zorganizował mszę jazzową lokalnej grupy Happy Jazz Paraders. Stanowiło to doskonałe podsumowanie Altstadtfestival.

Ponadto cennymi okazały się wizyty w miejskim szpitalu, szkole i przedszkolu oraz na licznych obiektach sportowych jakie posiada Nienburg. Mogliśmy naocznie zaobserwować różnice strukturalne oraz mentalne jakie występują w naszych krajach. Skutkowało to dużą ilością pomysłów, planów oraz wstępnych ustaleń jakie poczyniliśmy z naszymi niemieckimi partnerami. W odmienności i różnorodności widzimy szansę dla naszych środowisk, zgodnie przyznaliśmy, że obie strony mogą się od siebie nawzajem wiele nauczyć.