Współpraca zagraniczna

Udostępnij na:

Międzynarodowe kontakty Bartoszyc realizowane są w różnych dziedzinach a ich głównym celem jest promocja naszego miasta, rozwój i wzmocnienie wymiany kulturalnej oraz gospodarczej a także przybliżenie kultur innych państw mieszkańcom naszego miasta.

Nasza kooperacja z miastami partnerskimi przyjmuje różne formy działalności i polega m. in. na:

  • współpracy pomiędzy szkołami (wycieczki i wzajemne odwiedziny, wspólne zabawy współzawodnictwo sportowe, wymiana prac plastycznych, kontakty internetowe itp.),
  • współpracy bibliotek miast partnerskich (organizacja wspólnych wieczorów poetyckich, poznanie form pracy z czytelnikami),
  • współpracy na niwie kulturalnej (coroczne festiwale twórczości ludowej rejonów przygranicznych, uczestniczenie delegacji w obchodach dni naszych miast, wymiana wystaw z zakresu sztuki artystycznej i użytkowej itp.),
  • współpracy harcerzy (wspólne obozy),
  • współpracy pomiędzy ośrodkami pomocy społecznej (udział we wspólnej kurso-konferencji, mającej na celu wymianę doświadczeń, sposób wdrażania nowatorskich rozwiązań w prowadzonej działalności itd.),
  • przeprowadzaniu corocznych turniejów (futbol, siatkówka) o puchar miast lub puchar ,,przyjaźni”.

 

 

Obwód Kaliningradzki

 

Dolna Saksonia

 

Region Kalmar

 

Varena

 

Berezne