Położenie

Udostępnij na:

Miasto Bartoszyce, o powierzchni 11 km2, leży w północnej części województwa warmińsko-mazurskiego. Wraz z gminami: Bartoszyce, Bisztynek, Sępopol, Górowo Iławeckie i miastem Górowo Iławeckie wchodzi w skład powiatu bartoszyckiego (łączna powierzchnia 1.308 km2). Gmina miejska Bartoszyce w całości graniczy z gminą wiejską Bartoszyce.

Współrzędne geograficzne miasta to: 54° 16` N; 20° 49` E.

Bartoszyce leżą w odległości 17 km od granicy z Rosją. To właśnie przez Bartoszyce i pobliskie międzynarodowe przejście graniczne Bezledy – Bagrationowsk wiedzie najkrótsza droga do Kaliningradu, dzięki czemu miasto zyskuje rangę ważnego ośrodka tranzytowego.
Miasto znajduje się w ścisłej czołówce prężnie rozwijających się ośrodków województwa. To dynamicznie rozwijające się 27-tysięczne miasto z 7 wiekową historią oraz tradycją jest najsilniejszym, proekologiczny ośrodkiem gospodarczym w powiecie bartoszyckim.

Odległość do:

  • Przejścia Granicznego – Bezledy ……………… 16 km
  • Kaliningradu ……………………………………….. 51 km
  • Olsztyna ……………………………………………. 72 km
  • Warszawy ………………………………………….. 286 km
  • Gdańska ……………………………………………. 171 km
  • Białystok …………………………………………… 240 km

Położenie pod względem fizjograficznym

Bartoszyce leżą w mezoregionie Równina Sępopolska, który jest częścią makroregionu Nizina Staropruska i dalej podprowincji Pobrzeża Wschodniobałtyckiego i prowincji Niziny Wschodniobałtycko-Białoruskiej. Wszystkie te jednostki fizyczno-geograficzne leżą na Niżu Wschodnioeuropejskim. Równina Sępopolska jest rozległą niecką wznoszącą się na obrzeżu do 80-100 m.npm i obniżającą się ku środkowi do 40-50 m. npm. Mezoregion ten jest pozostałością po rozległym jeziorze zastoiskowym, który utworzył się przed cofającym się ostatnim zlodowaceniem plejstoceńskim. Konsekwencją tego jest urodzajna pokrywa glebowa i stosunkowo słaby rozwój lodowcowych form marginalnych, zwłaszcza w środkowej części regionu i prawie zupełny brak jezior. Główną rzeką regionu jest Łyna, która płynąc meandrami wcina się w podłoże na głębokość do 30 – 40 m tworząc malowniczą dolinę. Równina od zachodu graniczy ze Wzniesieniami Górowskimi, od wschodu z Krainą Węgorapy i Krainą Wielkich Jezior Mazurskich, na południu znajdują się pojezierza: Olsztyńskie i Mrągowskie. Na północy, już poza granicą państwa Równina Sępopolska przechodzi w równinę nad Pregołą. W granicach Polski Równina Sępopolska zajmuje powierzchnię około 1160 km2.