Miasta Partnerskie

Udostępnij na:

Mianem miast partnerskich określa się miasta i gminy, które poprzez podpisanie obustronnie odpowiedniego dokumentu o partnerstwie zobowiązują się do współpracy i wymiany doświadczeń na wielu płaszczyznach. Takie kontakty partnerskie miast i regionów służą rozwojowi zarówno samorządów jak i pomagają w nawiązaniu bezpośredniej współpracy między przedsiębiorcami. Służą też młodzieży szkolnej, studentom, sportowcom oraz artystom.

Bartoszyce przywiązując wielką wagę do kontaktów z partnerami zagranicznymi nawiązały współpracę zarówno z najbliższymi sąsiadami – Bagrationowskiem i Pionierskiem (Obwód Kaliningradzki), jak i z nieco dalej położonymi Nienburgiem (Niemcy – Dolna Saksonia) oraz z miastem Emmaboda (Szwecja). Ukoronowaniem naszych wspólnych międzynarodowych działań było podpisanie umów partnerskich, które jeszcze bardziej umocniły nasze kontakty i dały podwaliny do dalszej współpracy.

  Mława 15.V.2001 Porozumienie o nawiązaniu stosunków miast zaprzyjaźnionych. Deklaracja partnerska
  Nienburg/Weser 27.IX.2002 Nawiązanie Partnerstwa Miast Bartoszyce i Nienburga/Weser Deklaracja partnerska
  Ostdeutches Haimatmuseum Nienburg 02.X.2002 Porozumienie Miasta Bartoszyce i Wschodnioniemieckiego Muzeum Ojczyzny w Nienburgu /Nad Wezerą – Dolna Deklaracja partnerska
Emmaboda 31.V.2003 Umowa Współpracy /Partnerstwa/ Między Burmistrzem Miasta Bartoszyce w Województwie Warmińsko – Mazurskim, RP, a Zarządem Miasta Emmaboda w Regionie Kalmar, Królestwo Szwecji Deklaracja partnerska
  Varena 04.VI.2010 Umowa współpracy (partnerstwa) między Miasta Bartoszyce w województwie Warmińsko-Mazurskim, Rzeczypospolita Polska, a Miastem Varena w Rejonie Vareńskim, Litwa. Umowa
  Berezne 04.VI.2010 Umowa w sprawach handlowych, gospodarczych, naukowych, technicznych i kulturalnych pomiędzy Miastem Berezne w Rejonie Równe – Ukraina, a Miastem Bartoszyce w województwie Warmińsko-Mazurskim – Polska. Umowa