Honorowi obywatele

Udostępnij na:

Rada Miasta Bartoszyc
uchwałą z dnia 30 czerwca 2005 r. nadała „Honorowe Obywatelstwo Miasta Bartoszyce”

Panu
Wiktorowi Mojsiejewiczowi Romanowskiem

Panu
Dieterwoi Horstowi Richardowi Lonchant

Rada Miasta Bartoszyc
uchwałą z dnia 18 maja 2006 r. nadała „Honorowe Obywatelstwo Miasta Bartoszyce”

Panu
Friedrichowi Wilhelmowi von der Groeben

Rada Miasta Bartoszyc
uchwałą z dnia 29 kwietnia 2008 r. nadała „Honorowe Obywatelstwo Miasta Bartoszyce”

Panu
Helmutowi Ernestwoi Ulrichowi Mischke

 

Rada Miasta Bartoszyc
uchwałą z dnia 26 września 2013 r. nadała „Honorowe Obywatelstwo Miasta Bartoszyce”

Panu Helmutowi Breuer

Rada Miasta Bartoszyc
uchwałą z dnia 26 września 2013 r. nadała „Honorowe Obywatelstwo Miasta Bartoszyce”

Panu dr med. Christianowi Meyl

Rada Miasta Bartoszyc
uchwałą z dnia 26 września 2013 r. nadała „Honorowe Obywatelstwo Miasta Bartoszyce”

Panu Mirosławowi Chilmanowiczowi

Rada Miasta Bartoszyc
uchwałą z dnia 26 września 2013 r. nadała „Honorowe Obywatelstwo Miasta Bartoszyce”

Generałowi Dywizji Leszkowi Surawskiemu

Rada Miasta Bartoszyc
uchwałą z dnia 28 października 2021 r. nadała „Honorowe Obywatelstwo Miasta Bartoszyce”

Panu Zbigniewowi Lubiejewskiemu