Certyfikaty, Nagrody, Wyróżnienia

Udostępnij na:
Inne Wyróżnienia, Certyfikaty, Nagrody
Opis wyróżnienia Certyfikat, Wyróżnienie
Konkurs „Godni Naśladowania”Urząd Miasta Bartoszyce zwyciężył w kategorii „Najlepsza inicjatywa samorządu we współpracy z organizacjami pozarządowymi” za zorganizowanie Przeglądu Małych Form Artystycznych Środowiskowych Placówek Wsparcia
Certyfikat Polskiej Oficyny Wydawniczej – Encyklopedii ,,Kto jest kim w Polsce i Europie” zespół ekspertów – informatyków, po zapoznaniu się z promowaniem naszej działalności za pośrednictwem Internetu zaświadcza o wysokim profesjonalizmie i wyobraźni twórców witryny oraz zgodności emitowanych treści z prowadzoną działalnością. Urząd Miasta Bartoszyce to ,,SOLIDNY PARTNER”.
Nagroda w wysokości 120 000 złotych dla gminy miejskiej Bartoszyce za projekt „Klub Integracji Społecznej Bartki” w temacie pomoc bezpośrednia.
Wyróżnienie w rankingu „Europejska gmina, europejskie miasto” w województwie warmińsko-mazurskim.Ranking został sporządzony na podstawie danych przekazanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dotyczących wartości umów o dofinansowanie podpisanych z Unią Europejską przez samorządy wg stanu na koniec czerwca 2006 roku. Przy ustalaniu listy (punktacji) samorządów brano pod uwagę sumę ważoną trzech mierników: wartość umów w stosunku do liczby mieszkańców, wartość przeciętnego projektu unijnego oraz liczbę projektów przypadających na 1 tys. mieszkańców miasta lub gminy. Preferowana była wielkość projektów.
W Plebiscycie Euro Gmina 2008/2009 Województwa Warmińsko–Mazurskiego Burmistrz Miasta Bartoszyce Krzysztof Nałęcz uzyskał statuetkę i tytuł Lider Gospodarki -2010 r.
Bartoszyce znalazły się w Złotej Dziesiątce Gmin Miejskich w konkursie Elita zarządzania – samorząd 2010W rankingu pod uwagę brano to w jakim stopniu rosły budżety samorządów, kwoty na inwestycje, pieniądze pozyskiwane z zewnątrz, ale również to czy liczba mieszkańców wzrosła i jak kształtują się dochody oraz wydatki w przeliczeniu na jednego mieszkańca.
Urząd Miasta Bartoszyce został uhonorowany nagrodą i piękną statuetką w VI edycji Międzynarodowego Konkursu EuroCertyfikat 2011 w kategorii ,,Certyfikat Dobrych Praktyk Obsługi i Usług”. 

 

Uroczystości odbyły się dnia 17 listopada 2011 r. na Zamku Królewskim w Warszawie.

 

Ideą Konkursu EuroCertyfikat i Europejskiego Programu Promocji Jakości jest promowanie na polskim rynku oraz na rynkach krajów Unii Europejskiej najlepszych firm, instytucji, urzędów, produktów, usług i kadry zarządzającej, spełniających najwyższe standardy europejskie zarówno w kwestiach organizacji i zarządzania jak i uczestnictwa w unijnych programach pomocowych i absorpcji środków unijnych. Główną grupą docelową działań prowadzonych przez Organizatorów jest segment zarówno małych i średnich (MŚP) jak i dużych przedsiębiorstw, oraz instytucje działające zgodnie z obowiązującym prawem

Miasto Bartoszyce bierze udział w programie Promocji Gmin i Powiatów „Budujemy Sportową Polskę”Celem programu „budujemy Sportową Polskę” jest pokazanie opinii publicznej oraz promowanie w Polsce i w Europie, tych miast, gmin, powiatów oraz ich prezydentów, burmistrzów, wójtów i starostów, którzy wspierają rozwój sportu dzieci i młodzieży, którzy rozumieją znaczenie bezpieczeństwa uprawiania sportu, którzy budują obiekty sportowe myśląc o niepełnosprawnych, którzy promują zdrowy, aktywny, bezpieczny styl życia, którzy w ten sposób tworzą otwarte i nowoczesne społeczeństwo europejskie.
Miasto Bartoszyce otrzymało nagrody o wartości 1000 zł za zajęcie I miejsca w Województwie Warmińsko-Mazurskim w konkursie „Świeć się z Energą”.Nagrody zostały przekazane dla Związku Harcerstwa Polskiego, który zwyciężył w sondzie internetowej utworzonej na oficjalnym profilu miasta w social media (facebook).