Powiatowy Punkt Kontaktowy Regionalnego Systemu Wspierania Innowacji Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie

Domyślna fotografia Bartoszyc

Adres:

ul. Grota Roweckiego 1 pokój 119 11-200 Bartoszyce

Kontakt

Telefon: 089 762 06 06

Fax: (089) 762 06 06

E-mail: Wyślij E-mail

WWW: Strona internetowa

Powiatowy Punkt Kontaktowy RSWI został utworzony na mocy porozumienia o współpracy zawartego pomiędzy Warmińsko-Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie i Starostwem Powiatowym w Bartoszycach. Projekt realizowany jest w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki – poddziałanie 8.8.2 Regionalne Strategie Innowacji i stanowi kontynuacje działań podjętych w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego.
Każdy przedsiębiorca oraz osoba planująca otworzyć własną działalność gospodarczą może uzyskać bezpłatną informację na temat form, zasad i możliwości uzyskania wsparcia z funduszy Unii Europejskiej, funduszu pożyczkowego oraz otrzymać fachową pomoc w dziedzinach związanych z bieżącą działalnością firmy.
Oferujemy:
dostęp do informacji istotnych dla każdego przedsiębiorcy
Organizujemy:
spotkania, szkolenia, konferencje, wystawy, konkursy
Pokazujemy:
jak uzyskać zewnętrzne wsparcie finansowe na projekty związane z wprowadzeniem innowacji w przedsiębiorstwie
Podpowiadamy:
jak praktycznie wykorzystać pomysły innowacyjne
Pomagamy:
nawiązać współpracę pomiędzy sektorem badawczo- rozwojowym, a sferą przedsiębiorczości
Informujemy:
o sposobach i możliwościach wdrożenia innowacji
Pośredniczymy:
w kojarzeniu przedsiębiorców o podobnym profilu działalności (klastry) oraz przedsiębiorców z jednostkami badawczo- rozwojowymi