Bartoszyckie Stowarzyszenie na rzecz Honorowego Krwiodawstwa, Dawstwa Szpiku Kostnego i Dawców Organów RUBIN

Domyślna fotografia Bartoszyc

Adres:

Plac Konstytucji 3 Maja 1/4  

Prezes/Przewodniczący: Andrzej Siarkowski