Ważne telefony

Udostępnij na:

Telefony Alarmowe

997 – Policja
998 – Straż Pożarna
999 – Pogotowie Ratunkowe
112 – Pogotowie Ratunkowe (Telefon Komórkowy)
992 – Pogotowie Gazowe
991 – Pogotowie Energetyczne

Służby Miejskie

Straż Miejska – 089 762 98 75/76
Służba Sanitarno-Epidemiologiczna – 089 762 21 50, 089 762 32 57
Służba Wodno-Kanalizacyjna – 089 762 35 61, 089 762 20 32
Służby Komunalne – 089 762 54 25
Nadzór Budowlany – 089 762 97 31/32/33
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 089 762 50 30

Telefony Informacyjne

Informacja PKS – 089 762 20 60
Punkt Informacji Turystycznej – 089 762 98 80