Miasto wielu kultur

Udostępnij na:

Niewątpliwie cechą charakterystyczną Bartoszyc jest jego wieloetniczność i wielokulturowość. Kultura i tradycje naszego miasta powstałe w wyniku wymieszania przekazywanych z pokolenia na pokolenie zasad i obyczajów różnych grup mieszkańców, nadają mu wyjątkowy charakter.

Urząd Miasta wraz z Bartoszyckim Domem Kultury starają się umacniać i promować naszych mieszkańców poprzez realizację wydarzeń artystycznych i projektów promujących ”inną” kulturę. Za pośrednictwem różnorodnych imprez: warsztatów, koncertów, jarmarków pragniemy zachęcić mniejszości do zycia zgodnie ze swoimi tradycjami, ukazując je jako dziedzictwo godne kultywowania. Nasze działania mają na celu łamanie stereotypów „inności” wynikającej z pochodzenia.

Często do naszych projektów kulturalnych zapraszamy miasta partnerskie Bagrationowsk, Pioniersk, Nienburg, Emmaboda. Poprzez prezentacje kultury, historii i tradycji mieszkańców Bartoszyc i mieszkańców naszych miast partnerskich zachęcamy mniejszości kulturowe do zachowania i pielęgnowania swojej tożsamości etnicznej.

,,Bałtycka paleta barw – od wielokulturowości do jednoczenia narodów” – 2004 rok

Program Współpracy Przygranicznej PHARE CBC Polska – Granica Wschodnia (Fundusz Małych Projektów); pozyskana kwota: 39.896,00 zł.

W ramach dziewięciomiesięcznego projektu zorganizowano:
Dwudniowe seminarium rozpoczynające projekt pt.: „Bałtycka Paleta barw – od wielokulturowości do jednoczenia narodów” 6-7.12.2004 r., podczas którego wygłoszono różne referaty celem poznania dziejów, losów, tradycji kulturowych mieszkańców po obu stronach granicy.

,,Wigilia Słowa” – świąteczne spotkanie z udziałem przedstawicieli władz regionalnych z Bartoszyc i Bagrationowska, duchowieństwa, grup mniejszościowych, zespołów artystycznych, podczas którego przy dźwiękach kolęd i pastorałek prezentowano różne tradycje bożonarodzeniowe.
„7-dniowe Warsztaty Tańca i Śpiewu” – spotkania warsztatowe z udziałem ludowych zespołów mniejszości narodowych, którzy pod okiem profesjonalnych choreografów oraz instruktrów śpiewu z Rosji i Polski, doskonalili swoje umiejętności uwieńczone w ostatnim dniu, koncertem finałowym.
„3-dniowe Warsztaty Rzemiosła Artystycznego” – warsztaty rzadkich i tradycyjnych zawodów: garncarstwa, wikliniarstwa, wyrobów artystycznych szkła dmuchanego i innych dziedzin rzemiosła artystycznego, podczas których powstało wiele pięknych prac wystawionych dla zwiedzających w ostatnim dniu spotkania.

,,Kaniuki Wilniuki” – koncert z udziałem gości z Wilna, Rosji i mieszkańców Bartoszyc, któremu towarzyszył Jarmark Sztuki Ludowej i Rękodzieła Artystycznego oraz konkurs na najsmaczniejsze danie regionalne.
„Niedziela Palmowa” – Jarmark Wielkanocny z udziałem rzemieślników z Polski i Rosji, podczas którego można było zakupić palmy, pisanki, wypieki wielkanocne, wyroby z gliny itp.

„Dni Barw Kultury” – duża impreza masowa, wkomponowana w obchody Międzynarodowych Dni Regionu Bartoszyce i prezentująca dorobek kulturowy mniejszości narodowosciowych zamieszkujących rejony Bartoszyc i Bagrationowska – kulminacja 9-cio miesięcznego projektu.