Wymieniono roślinność w wieżach kwiatowych na Placu Konstytucji 3-go Maja. Wykonawca, który jeszcze przez 2 lata odpowiada za utrzymanie zieleni na Placu nie przewidział tak niskich temperatur, w [...]

Więcej

W dniu 10.07.2020r. o godz. 2000 zaproszeni goście, na reliktach starego ratusza przecięli wstęgę, tym samym dokonując symbolicznego otwarcia zrewitalizowanego Starego Miasta w Bartoszycach. W [...]

Więcej

W związku z trwającymi robotami budowlanymi, polegającymi na ukończeniu zadania pt. “Rewitalizacja Starego Miasta Bartoszyce Etap I”, przedstawiamy Państwu zaktualizowany harmonogram [...]

Więcej

W związku z niedostosowywaniem się kierujących pojazdami do zmiany organizacji ruchu w obrębie Starego Miasta, przypominamy o zakazie zatrzymywania się na ul. Ofiar Oświęcimia w Bartoszycach po [...]

Więcej

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim informuje, że w związku z rewitalizacją Starego Miasta zamknięta zostanie ul. Starzyńskiego.

Więcej

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim informuje, że od 27.05.2019 r. do 29.05.2019 r (włącznie) zostanie zamknięta ul. Mazurska 1 z ruchu pieszego w ramach zadania [...]

Więcej

W związku z trwającymi robotami budowlanym i polegającymi na ukończeniu zadania pt. ”Rewitalizacja Starego Miasta Bartoszyce Etap I” przedstawiamy harmonogram robót. Wskazane terminy mają [...]

Więcej

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim informuje, że od 06.05.2019r. do odwołania zostanie wprowadzony obustronny zakaz zatrzymywania się i postoju na ul. Ofiar [...]

Więcej

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim informuje, że od 06.05.2019r. do odwołania zostanie wprowadzony objazd w związku z wykonywaniem robót branży sanitarnej i [...]

Więcej

Zakład Usług Komunalnych jest w trakcie wykonywania prac umożliwiających przejazd przy Bramie Lidzbarskiej do ul. Szewców (przy kiosku ruchu). Do końca tygodnia otwarty zostanie dojazd do ul. [...]

Więcej