Zarządzenie nr 210/2017 Burmistrza Miasta Bartoszyce z dnia 22 grudnia 2017 roku wraz z załącznikiem do zarządzenia w sprawie otwartego naboru partnera w celu wspólnej realizacji projektu w [...]

Więcej

Gmina Miejska Bartoszyce działając poprzez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach w partnerstwie z SION w Bartoszycach, uczestniczy w procedurze konkursowej w ramach Regionalnego [...]

Więcej