Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Tytuł projektu – Termomodernizacja budynku przy ul. Andrzeja Wajdy 10 w Bartoszycach Celem głównym projektu jest [...]

Więcej

Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Tytuł projektu – Termomodernizacja budynku przy ul. Hubalczyków 2 w Bartoszycach Celem głównym projektu jest zwiększenie [...]

Więcej

Program RPO W-M 2014-2020 Kwota dofinansowania: 739 795,00 zł Całkowity koszt projektu: 781 795,00 zł  

Więcej