28 marca 2019 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Burmistrz Miasta Bartoszyce Piotr Petrykowski oraz Skarbnik Miasta Jarosław Sielawa podpisali umowę z [...]

Więcej

Poddziałanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich Tytuł projektu – Rewitalizacja Starego Miasta w Bartoszycach – etap I Projekt obejmuje I etap rewitalizacji Starego Miasta w [...]

Więcej

Poddziałanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Tytuł projektu – Inwestycje w odnawialne źródła energii w Gminie Miejskiej Bartoszyce [...]

Więcej