Projekt polega na rewitalizacji i zagospodarowaniu obiektu dziedzictwa kulturowego Bramy Lidzbarskiej położonej przy Placu Konstytucji 3 Maja w Bartoszycach. Obejmuje w szczególności remont [...]

Więcej

Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Tytuł projektu – Termomodernizacja budynku przy ul. Wajdy 10 w Bartoszycach Celem głównym projektu jest zwiększenie [...]

Więcej

Projekt “Przebudowa i adaptacja byłego dworca kolejowego w Bartoszycach” w ramach Osi Priorytetowej 8 – Obszary wymagające rewitalizacji Działania 8.1 – Rewitalizacja obszarów miejskich [...]

Więcej