Na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Bartoszyce  (II piętro) oraz na stronach www.bip.bartoszyce.pl i www.bartoszyce.pl wywieszony został [...]

Więcej

Przypominamy, iż w terminie do dnia 31 stycznia 2022 r. mieszkańcy posiadający na swoich posesjach wyroby zawierające azbest są zobowiązani do złożenia Burmistrzowi Miasta Bartoszyce informacji o [...]

Więcej