Zameldowanie na pobyt stały z równoczesnym wymeldowaniem się z dotychczasowego miejsca pobytu obywateli RP. Polega na możliwości dokonania zameldowania w miejscu nowego pobytu bez konieczności [...]

Więcej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z póżn. zm./ z w […]

Więcej

Warmińsko- Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 22 – 26 kwietnia 2013 roku, na terenie woj. Warmiśńko-Mazurskiego, przeprowadzone będzie szczepienie lisów wolno [...]

Więcej