Zasady i tryb wypłaty zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń klęskowych w 2013r. w kwotach wyższych niż 20 tys. zł Zasady zostały określone przez Ministerstwo [...]

Więcej

Ogłoszenie o ofercie organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego złożonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej „PAX” w trybie art. [...]

Więcej

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 22.07.2013 r. (poniedziałek) w Bartoszycach odbędzie się dyżur konsultanta Mobilnego Punktu Informacji Funduszy Europejskich. Wszystkich zainteresowanych [...]

Więcej