19 września 2018 r. o godzinie 11.00 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 (SP nr 4) w Bartoszycach odbyło się uroczyste otwarcie tzw. Otwartej Strefy Aktywności. Środki na budowę pozyskane [...]

Więcej

W dniach 13-14 sierpnia rozpocznie się układanie warstwy ścieralnej na wykonanym odcinku ulicy Nad Łyną. Na czas prowadzonych prac wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu, taka jak przy [...]

Więcej

Trwa kontynuacja prac drogowych na ulicy Nad Łyną. Na remontowanym odcinku wykonano większość robót ziemnych związanych z gazociągiem i kanalizacja deszczową, częściowo położono pierwszą warstwę [...]

Więcej

Na terenie naszego miasta pojawiły się kolejne 4 nowe wiaty przystankowe. Zamontowano je przy ulicach: Poniatowskiego, Nowowiejskiego, Broniewskiego oraz Bema. Zadaszone wiaty wyposażone są w [...]

Więcej

W dniu 30 marca 2018 r. w bartoszyckim ratuszu podpisano umowę na realizację przebudowy części ulicy Nad Łyną w Bartoszycach. Wykonawcą zamówienia będzie lokalna firma „Dartrans” Dariusz [...]

Więcej

18 października na terenie Centrum Aktywizacji Sportowo-Rekreacyjnej w Bartoszycach odbyła się główna uroczystość związana z podpisaniem Aktu Erekcyjnego oraz wmurowaniem kamienia węgielnego pod [...]

Więcej

W związku z rozpoczęciem remontu, części ulicy Słowackiego należy się spodziewać utrudnień w ruchu drogowym i pieszym. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość, utrudnienia mogą potrwać około 1,5 [...]

Więcej

W dniu 26 listopada nastąpiło oficjalne otwarcie zmodernizowanej ulicy Generała Sikorskiego. W otwarciu uczestniczyli zaproszeni przez Burmistrza Miasta Bartoszyce Krzysztofa Nałęcza goście [...]

Więcej

W ubiegłym roku miasto Bartoszyce dostało dofinansowanie na rozbudowę basenu miejskiego przy ul. Limanowskiego na kwotę 4 954 824,28 zł. Do konkursu 02/10/4.2 w ramach Osi Priorytetowej – 4 [...]

Więcej

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego W ramach Regionalnego Programy Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Tytuł projektu: „Budowa systemu [...]

Więcej