Przebudowa ul. Broniewskiego w Bartoszycach – etap II. Drugi etap przebudowy ul. Broniewskiego (odcinek od ulicy Nałkowskiej do ulicy Żeromskiego) polegał będzie na przeprowadzeniu prac na [...]

Więcej

8 września 2021 r. w Delegaturze Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Elblągu odbyło się uroczyste podpisanie umowy na rozbudowę przejścia dla pieszych przy ul. Kętrzyńskiej w [...]

Więcej

W ramach realizacji projektu zaplanowano rozbudowę istniejącego przejścia dla pieszych poprzez zastosowanie systemu aktywnego przejścia dla pieszych. System bezpiecznego przejścia dla pieszych [...]

Więcej

Burmistrz Miasta Bartoszyce ogłosił przetarg na sprzedaż kolejnych działek zlokalizowanych przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Bartoszycach. Tym razem dotyczy on oddania w użytkowanie [...]

Więcej

PROGRAM WIELOLETNI „SENIOR+” NA LATA 2021-2025 EDYCJA 2021 MODUŁ 2 – ZAPEWNIENIE FUNKCJONOWANIA DZIENNEGO DOMU „SENIOR+” W BARTOSZYCACH W ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata [...]

Więcej

PROGRAM “OPIEKA 75+” NA ROK 2021 W ramach przedmiotowego Programu Gmina Miejska Bartoszyce pozyskała w 2021 r. środki na świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (z [...]

Więcej

15 czerwca 2021 r. Burmistrz Miasta Bartoszyce Piotr Petrykowski podpisał z wojewodą warmińsko-mazurskiego Arturem Chojeckim umowę o dofinansowania w Ramach Rządowego Programu Rozwoju Dróg na [...]

Więcej
31.05 2021

Program MALUCH+

W ramach realizacji zadania zaplanowano wykonanie prac budowlanych przystosowujących istniejący budynek biurowy przy ulicy Boh. Warszawy, dz. nr 4-123/50 w Bartoszycach na potrzeby świadczenia [...]

Więcej

W dniu 18.05.2021r. została podpisana umowa z firmą Usługi Remontowo-Budowlane ANETA Aneta Kaliczyńska z Bartoszyc na wykonanie przebudowy budynku po byłej prokuraturze przy ul. Boh. Warszawy 33. [...]

Więcej