W ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 edycja 2022 Moduł 2, Gmina Miejska Bartoszyce pozyskała środki na zapewnienie w bieżącym roku działalności Dziennego Domu „Senior+”, [...]

Więcej

Projekt polega na rewitalizacji i zagospodarowaniu obiektu dziedzictwa kulturowego Bramy Lidzbarskiej położonej przy Placu Konstytucji 3 Maja w Bartoszycach. Obejmuje w szczególności remont [...]

Więcej

Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Tytuł projektu – Termomodernizacja budynku przy ul. Hubalczyków 2 w Bartoszycach Celem głównym projektu jest zwiększenie [...]

Więcej