Burmistrz Miasta Bartoszyce informuje, że do 15 lutego br. potrwa nabór wniosków na stypendia sportowe i nagrody. Stypendium przyznane jest na okres do dziewięciu miesięcy od kwietnia każdego [...]

Więcej

Bartoszycki ratusz rozpoczyna akcję bezpłatnej sterylizacji lub kastracji wolno żyjących kotów z terenu Bartoszyc. Opiekunowie kotów wolno żyjących mogą zgłaszać się do Urzędu Miasta Bartoszyce [...]

Więcej

W celu usprawnienia i zautomatyzowania rozliczeń finansowych Urząd Miasta Bartoszyce uruchomił system rozliczeń finansowych w oparciu o indywidualne numery rachunków bankowych interesantów. W [...]

Więcej