Koszty lokalne

Udostępnij na:

Podatek od nieruchomości

od gruntów:

 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0, 70 zł/m2 powierzchni,
 • pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,00 zł/ha
 • od 1m2 powierzchni gruntów pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego – 0,25 zł/m2

od budynków lub ich części:

 • od 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części – 0,70 zł/m2
 • od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 16,20 zł/m2 powierzchni
 • z wyłączeniem budynków lub ich części przeznaczonych na działalność handlową detaliczną: spożywczą i spożywczo-przemysłowo (łącznie z powierzchnią magazynową, związaną z tą działalnością), dla których stosuje się następujące stawki:
  • od powierzchni ponad 500 m2 do 1000 m2 – 20,00 zł/m2
  • od powierzchni ponad 1000 m2 – 21,94 zł/m2
 • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – od 1 m2 powierzchni użytkowej: 9 zł/m2
 • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – od 1 m2 powierzchni użytkowej: 4,30 zł/m2
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – od 1 m2 powierzchni użytkowej: 6 zł/m2

od budowli:

 • 2% ich wartości