Bartoszyce – Gmina Fair Play 2010

Udostępnij na:


 
Bartoszyce Gminą Fair Play po raz czwarty.
Ideą konkursu jest wskazanie polskim i zagranicznym firmom miejsca, gdzie mogą inwestować bez obaw, gdzie inwestorzy obsługiwani są w przyjaznej atmosferze i mogą liczyć na pomoc oraz doradztwo ze strony pracowników których etyka i kompetencje nie są kwestionowane.
Gmina Fair Play to gmina, która:

  • charakteryzuje się praworządnością i wysokim poziomem etycznym pracowników gminy,
  • aktywnie podejmuje działania organizacyjne, promocyjne i finansowe, mające na celu przyciągnięcie inwestorów do gminy,
  • dąży do rozwiązywania pojawiających się problemów w drodze wzajemnego porozumienia,
  • dotrzymuje podjętych zobowiązań,
  • stale polepsza infrastrukturę gminną,
  • promuje pro – ekologiczne inwestycje i obiekty dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  • prowadzi konsultacje z mieszkańcami oraz dba o zaspokajanie ich potrzeb,
  • współpracuje z lokalnym biznesem,
  • wprowadza odpowiednie standardy obsługi przedsiębiorców poprzez wprowadzenie stosownych zmian w wewnętrznej organizacji pracy.

Uzyskanie tytułu i certyfikatu przez te kolejne lata począwszy od 2007 roku, świadczy o rzetelności gminy wobec inwestorów, jest również zobowiązaniem do utrzymania wysokiego poziomu obsługi inwestorów i doskonalenia go. Certyfikat ,,Gmina Fair Play” wyróżnia nagrodzony samorząd na tle innych gmin, a dla inwestora jest gwarancją rzetelności ze strony gminy.