Bartoszyce – Gmina Fair Play 2008

Udostępnij na:

Już po raz kolejny miasto Bartoszyce uzyskało tytuł Gmina Fair Play. Gala VII Konkursu „Gmina Fair Play 2008” Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji odbyła się 3 października 2008 roku w Sali Koncertowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Miasto Bartoszyce reprezentował Burmistrz Miasta Krzysztof Nałęcz i Sekretarz Miasta Bożena Martul.

Przyznanie gminie certyfikatu jest poprzedzone wielomiesięczną i wieloetapowa weryfikacją. W I etapie gminy samodzielnie wypełniają obszerną ankietę – dane z czterech ostatnich lat, w której udzielają odpowiedzi na pytania dotyczące oferty inwestycyjnej, obsługi inwestorów, udogodnień, jakie gmina oferuje przedsiębiorcom, planowania przestrzennego, rozwoju infrastruktury technicznej, promocji gminy, w tym promocji gospodarczej, inwestycji gminnych i komercyjnych, otwartości społeczności lokalnej na nowe przedsięwzięcia inwestycyjne. Do wypełnionej ankiety gminy dołączają dokumenty oraz materiały promocyjne potwierdzające przedstawione informacje. Wszystkie te dane zebrała i opracowała Pani Bożena Martul – Sekretarz Miasta Bartoszyce. Następnie wszystkie ankiety oceniane są przez co najmniej trzech audytorów i punktowane. Punkty uzyskane przez daną gminę w I etapie to średnia ocen audytorów oceniających tą gminę. Zdobycie 72 na 100 możliwych punktów kwalifikuje gminę do II etapu.

W II etapie wszystkie gminy odwiedzane są przez audytorów, których zadaniem jest potwierdzenie informacji przedstawionych przez gminy w ankietach. W tym celu w gminie organizowany jest audyt, w ramach którego audytor przeprowadza spotkania z przedstawicielami danej gminy, władzami, pracownikami odpowiedzialnymi za obsługę inwestorów, przedsiębiorcami, przedstawicielami instytucji i organizacji otoczenia biznesu (banków, firm ubezpieczeniowych, dostawców mediów itp.). Audytor bada terminowość i prawidłowość wydawanych decyzji związanych z inwestycjami, a także zwiedza gminę i dokonuje przeglądu inwestycji realizowanych zarówno przez gminę, jak i prywatnych inwestorów – osoby indywidualne, przedsiębiorstwa oraz inne instytucje. Inwestorzy uczestniczą również w weryfikacji gmin. Równolegle z audytami w gminach biuro programu przeprowadza badania opinii inwestorów, którzy zrealizowali lub realizują inwestycje na terenie gmin. Inwestorzy oceniają gminę odpowiadając na 20 pytań związanych z prowadzeniem inwestycji i działalności gospodarczej na terenie danej gminy. Audytor następnie sporządza raport benchmarkingowy, w którym można zobaczyć jak dana gmina wypadła w opinii lokalnych inwestorów.

Uzyskanie tytułu GMINA FAIR PLAY i Certyfikatu potwierdza rzetelność gminy wobec inwestorów, jak również zobowiązuje do utrzymywania wysokiego poziomu obsługi inwestorów i doskonalenia go. Certyfikat „Gmina Fair Play” wyróżnia nagrodzony samorząd na tle innych gmin, a dla inwestora jest gwarancja rzetelności ze strony gminy.

Gmina nagrodzona certyfikatem „Gmina Fair Play” jest godna zaufania, otwarta na nowe inicjatywy gospodarczo – inwestycyjne, zapewnia przyjazny klimat dla inwestorów oraz ich profesjonalną obsługę. Dba również o codzienne potrzeby mieszkańców.

Katalog Ofert Inwestycyjnych „Gmina Fair Play 2008”
Film promujący miasto Bartoszyce