Bartoszyce – Gmina Fair Play

Udostępnij na:

Podstrony

W konkursie pod patronatem Krajowej Izby Gospodarczej, którego organizatorem jest Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym biorą udział gminy z całego kraju. Konkurs składa się z dwustopniowej weryfikacji, podczas której wyłoniono Laureatów, reprezentujących miasta, miasteczka i wsie.

Gminy nagrodzone certyfikatami „Gmina Fair Play” są godne zaufania, otwarte na nowe inicjatywy gospodarczo-inwestycyjne, zapewniają przyjazny klimat inwestorom oraz ich profesjonal­ną obsługę. Gminy nagrodzone certyfikatem „Gmina Fair Play” w swoich działaniach skupiają się nie tylko na ofercie inwestycyj­nej i jakości obsługi inwestora, ale również dbają o codzienne potrzeby mieszkańców. Do najbardziej kosz­townych, lecz niezbędnych działań z tego zakresu należą: poprawa sta­nu dróg i chodników, kanalizacji, mediów technicznych. Laureaci nie zapominają także o osobach nie­pełnosprawnych, którym stwarzają warunki do normalnego funkcjono­wania min. likwidując bariery archi­tektoniczne, tworząc miejsca spotkań osób niepełnosprawnych, powołując kluby i stowarzyszenia zajmujące się i pracujące na rzecz osób niepełno­sprawnych, itp.

Witryna konkursu:  Gmina Fair Play