Działki przy ulicy Struga

Udostępnij na:
Miejscowość Bartoszyce
Adres ul. Struga
Nr działki 7-152/9, 7-152/10, 7-152/11
Księga wieczysta 11032, 11033, 11034
Powierzchnia 980 m2, 1.487 m2, 864 m2
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego 7UR – teren projektowanych usług rzemieślniczych o uciążliwośći nie przekraczającej granic własnej działki. Wysokość zabudowy o jednej kondygnacji z podwyższonym dachem o kącie nachylenia połaci dachowych 15o(± 5o) krytych blachodachówką bądź materiałem zbliżonym do niej wyglądem i kolorem. Powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 40% ogólnej powierzchni terenu a powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza jak 40% powierzchni terenu. Nie dopuszcza się wykonania ogrodzeń pełnych oraz z prefabrykowanych elementów żelbetowych. Maksymalna wysokość ogrodzenia do 1,7 m. Miejsca parkingowe projektować na własnej działce.
Media Istnieją techniczne możliwości podłączenia do sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz sieci wodociągowej i energetycznej
Cel zgłoszenia Sprzedaż w drodze przetargu
Obecny stan działki Działka niezabudowana
Właściciel Gmina Miejska Bartoszyce
Uwagi kolidującą sieć energetyczną z przyszłą zabudową do przebudowy na koszt inwestora.
-możliwość scalenia działek.
Kontakt Urząd Miasta Bartoszyce
ul. Boh Monte Cassino 1
Wydział Mienia Komunalnego
tel. 0 89 762 98 54

E-mail. zobacz e-mail
Załączniki Działka Nr 7-152/9-11