Działka przy ulicy Kętrzyńskiej

Udostępnij na:
Miejscowość Bartoszyce
Adres ul. Kętrzyńska
Nr działki 8-103/13
Księga wieczysta 11442
Powierzchnia 1,3968 ha
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego W planie zagospodarowania przestrzennego dla terenu ustalona jest strefa produkcyjno-usługowa i magazynowo-składowa oznaczona symbolem 1 PS-1
Dla terenów strefy przyjmuje się nastepujące kategorie przeznaczenia terenu: administracyjna, funkcja produkcyjna i usługowa, składy i magazyny, handel hurtowy i detaliczny z wyjątkiem handlu detalicznego artykułami spożywczymi, drogi wewnętrzne i parkingi, infrastruktura techniczna.
Zasady kształtowania nowej zabudowy w ustaleniach szczegółowych planu zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Nr XXI/152/2008 z dnia 27 maja 2008r), który jest dostępny na stronie internetowej www.bip.bartoszyce.pl
Media Istnieją techniczne możliwości podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociagowej, sieci energetycznej i gazowej.
Cel zgłoszenia Sprzedaż w drodze przetargu
Obecny stan działki Działka niezabudowana
Właściciel Gmina Miejska Bartoszyce
Uwagi Przez działkę przebiegają linie energetyczne średniego i niskiego napięcia. W przypadku wystąpienia kolizji projektowanej zabudowy z infrastrukturą techniczną należy uzyskać uzgodnienie nowych rozwiązań i przebudować ją na koszt inwestora.
Kontakt Urząd Miasta Bartoszyce
ul. Boh Monte Cassino 1
Wydział Mienia Komunalnego
tel. 0 89 762 98 54

E-mail. zobacz e-mail
Załączniki Działka Nr 8-103/13