Działka przy ulicy Drzewnej

Udostępnij na:
Miejscowość Bartoszyce
Adres ul.Drzewna
Nr działki 5-10/10
Księga wieczysta 20621
Powierzchnia 5183 m2
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego W planie zagospodarowania przestrzennego dla terenu ustalona jest strefa produkcyjno-usługowa i magazynowo-składowa oznaczona symbolem PS-2
Dla terenów strefy przyjmuje się nastepujące kategorie przeznaczenia terenu: administracyjna, funkcja produkcyjna i usługowa, składy i magazyny, handel hurtowy, drogi wewnętrzne i parkingi.
Zasady kształtowania nowej zabudowy w ustaleniach szczegółowych planu zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Nr X/70/2007 z dnia 26.06.2007r), który jest dostępny na stronie internetowej www.bip.bartoszyce.pl
Media Istnieją techniczne możliwości podłączenia do sieci wodociągowej, sieci gazowej oraz sieci energetycznej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
Cel zgłoszenia Zbycie w drodze przetargu
Obecny stan działki Działka niezabudowana
Właściciel Gmina Miejska Bartoszyce
Uwagi Na terenie przeznaczonym do zbycia ustanowiona jest Warmińsko – Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna.Przetarg ustny ograniczony, dla osób, które uzyskają zezwolenie Warmińsko Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie objętym Strefą.
Kontakt Urząd Miasta Bartoszyce
ul. Boh Monte Cassino 1
Wydział Mienia Komunalnego
tel. 0 89 762 98 54

E-mail. zobacz e-mail
Załączniki Działka Nr 5-10/10